Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)). Dit document bevat de kwaliteitsstandaard en er worden algemene eisen aan het eerste trimester SEO beschreven, over onder andere beeldvorming registratie en verwijzing.

Versie 1.0 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021.

Versie 2.0 is vastgesteld door het RIVM na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op schriftelijke consultatie in oktober 2021.

  • wijzigingen in de kwaliteitsstandaard (hoofdstuk 3) met betrekking tot de CRL crown-rump-length (crown-rump-length) en de nekplooi (NT Nekplooimeting (Nekplooimeting)-meting).
  • aanvullingen in hoofdstuk 4 met betrekking tot de registratie.
  • aanvullingen in hoofdstuk 5 met betrekking tot de conclusie.

Versie 2.1, vastgesteld door het RIVM-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) op 16 september 2022. 

  • toevoeging paragraaf 1.4.1.
  • verwijdering leeftijd als exclusiecriterium.

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening met de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO). Deze website beschrijft wat nodig is voor een goede uitvoering en is bestemd voor alle professionals die hierbij betrokken zijn.