Sinds 15 september 2022 kunnen ook zwangeren van 15 jaar en jonger kiezen voor deelname aan de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en/of het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek). Daarbij is het wel nodig om toestemming te vragen aan de ouder(s)/voogd(en). Meer informatie.

Dit document is het machtigingsformulier IMITAS.

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening met de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO). Deze website beschrijft wat nodig is voor een goede uitvoering en is bestemd voor alle professionals die hierbij betrokken zijn.