Vanaf 15 september 2022 kunnen ook zwangeren van 15 jaar en jonger kiezen voor deelname aan de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) en/of het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ). Daarbij is het wel nodig om toestemming te vragen aan de ouder(s)/voogd(en). Meer informatie.

Dit document is het machtigingsformulier IMITAS.