Plaatje 1

tekst 1

مریم و داوود صاحب فرزند شده‌اند!

مریم و داوود خوشحال هستند.
امروز نوزاد آنها به دنیا آمد.
یک دختر است.
اسمش ندا است.
داوود به شهرداری می‌رود.
او می‌گوید که نوزاد به دنیا آمده است.
به او یک بروشور برای آمپول پاشنه پا می‌دهند.

Plaatje 2

Tekst 2

نوزاد چند روزه است

نوزاد حالا چند روزه است.
حالا به نوزاد می‌شود آمپول پاشنه پا زد.
با این آمپول پاشنه پا سعی می‌شود بیماری‌های جدی را  تشخیص بدهند.
این آمپول پاشنه پا برای تشخیص همه بیماری‌ها نیست.

Plaatje 3

Tekst 3

چرا آمپول پاشنه پا؟

پرستار برای آمپول پاشنه پا در ندا کمی خون از او می‌گیرد.
در این خون نگاه می‌کنند ببینند آیا ندا بیماری جدی دارد یا نه.

آمپول پاشنه پا برای تشخیص بیماری‌های جدی است.
این بیماری‌ها اغلب قابل درمان نیستند.
خوشبختانه این بیماری‌ها زیاد و جود ندارند.
اگر نوزادی این بیماری را داشته باشد، به او دارو یا غذای مخصوص می‌دهند.
مهم است که زود این کار انجام بگیرد.
برای سلامتی نوزاد این مهم است.

مهم است که آمپول پاشنه پا زده شود.
آمپول پاشنه پا مجانی است.
آمپول پاشنه پا اجباری نیست.
اگر آمپول پاشنه پا نخواهید، می‌توانید به پرستاراین را بگویید.

Plaatje 4

Tekst 4

چه کسی آمپول پاشنه پا را می‌زند؟

پرستار  از خانه بهداشت کودک به خانه مریم و داوود می‌آید.
او این آمپول پاشنه پا را می‌زند.

گاهی پرستار برای آمپول پاشنه پا قرار می‌گذارد.
اما گاهی پرستار بدون قرار قبلی به خانه شما می‌آید.

گاهی ماما یا پرستار زائو آمپول پاشنه پا را می‌زند.
اگر نوزاد شما در بیمارستان باشد، در آنجا آمپول پاشنه پا را می‌زنند.

اگر نوزاد شما در خانه باشد، اول معاینه شنوایی می‌شود و بعد آمپول پاشنه پا را می‌زنند.
برای آگاهی بیشتر بروشور معاینه شنوایی را بخوانید.

Plaatje 5

Tekst 5

آمپول پاشنه پا چگونه است؟

پرستاربه پای ندا یک آمپول می‌زند.
کمی خون از پای او می‌آید.
این کمی درد دارد.
ندا کمی گریه می‌کند.
خون باید در شش مرحله از آزمایش آمپول پاشنه پا بیاید.

وقتی صفحه آزمایش آمپول پاشنه پا با قطره‌های خون پر شد آن را داخل یک پاکت می‌گذارند.
پرستار آن را به آزمایشگاه می‌فرستند.
آنجا خون را معاینه می‌کنند.
آنها به بیماری‌ها (احتمالی) نگاه می‌کنند.

 

نتیجه آزمایش ظرف 5 هفته
همه چیز خوب است؟

شما ظرف 5 هفته با خبر می‌شوید.
معمولاً نتیجه آزمایش خوب است.
بعد نامه دریافت می‌کنید.

گاهی نمی‌توانند در خون ببینند که آیا نوزاد بیماری دارد یا نه.
در آن صورت آمپول پاشنه پا یک بار دیگر زده می‌شود.

اگر نتیجه خوب نباشد، پزشک خانوادگی به شما زنگ می‌زند.
یا اینکه پزشک خانوادگی به خانه شما می‌آید.
در این صورت نوزاد را برای معاینه باید به بیمارستان ببرند.
پس از آن مطمئن می‌شوید که آیا فرزند شما بیماری دارد یا نه.

Plaatje 6

Tekst 6

داشتن در بدن، اما بیمار نبودن

گاهی نوزاد نوعی کم خونیدر بدن دارد.
در این صورت نوزاد بیمار نیست.

با آمپول پاشنه پا می‌توان دید که آیا نوزاد شما نوعی کم خونی دارد یا نه.
نمی‌خواهید بدانید که فرزند شما نوعی کم خونی در بدن دارد؟
این را به پرستار که آمپول می‌زند بگویید.

می‌خواهید در این مورد بیشتر بدانید؟
از ماما یا پزشک این را بپرسید.

Plaatje 7

Tekst 7

سلامتی مناسب

نوزاد می‌تواند بیماری دیگری داشته باشد یا بگیرد.
آمپول پاشنه پا برای تشخیص همه بیماری‌ها نیست.

اگر فکر می‌کنید که نوزاد شما مشکلی دارد به پزشک خانوادگی مراجعه کنید.

Plaatje 8

Tekst 8

با برگ آزمایش آمپول پاشنه پا چه می‌کنند؟

برگ آزمایش آمپول پای نوزاد شما تا 5 سال در آزمایشگاه می‌ماند.
برای آزمایش بیماری‌های نوزادان.
این به طور ناشناس انجام می‌شود، یعنی بدون نام و نشانی شما و نوزاد شما.

اگر این را نخواهید به پرستار بگویید.
آن شیشه آزمایش 1 سال در آزمایشگاه برای نظارت می‌ماند.
پس از یک سال آن شیشه دور انداخته میشود.

Epiloog

می‌خواهید درباره آمپول پاشنه پا بیشتر بدانید؟
مراجعه کنید یا از ماما این را بپرسید www.pns.nl/hielprik به سایت


این آگاهی‌نامه از انتشارات زیر است:
انستیتوی ملی بهداشت و محیط زیست (RIVM)
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

مارس 2020
مراقبت فردا از امروز آغاز می‌شود

آمپول پاشنه پا
پزشک خانوادگی
بایگانی آمپول پاشنه پا    a تا f             g  تا m|