Nakłucie pięty niemowlęcia Ewy i Tomka

Plaatje 1

Tekst 1

Ewie i Tomkowi urodziło się dziecko!
Ewa i Tomek są szczęśliwi.
Dziś urodziło im się dziecko.
To jest dziewczynka.
Ma na imię Kasia.
Tomek idzie do urzędu miasta.
Zgłasza, że urodziło mu się dziecko.
Tam dostaje ulotkę na temat nakłucia pięty.

 

Plaatje 2

Tekst 2

Niemowlę ma już kilka dni
Niemowlę ma już kilka dni.
Teraz można mu już nakłuć piętę.  
Nakłucie pięty wykrywa poważne choroby.
Nakłucie pięty nie wykrywa jednak wszystkich chorób.

 

Plaatje 3

Tekst 3

Jaki jest cel nakłucia pięty?
Przed nakłuciem pięty pracownik służby zdrowia pobiera krew od malutkiej Kasi.
W tej krwi sprawdza się, czy Kasia cierpi na poważną chorobę.

Nakłucie pięty wykrywa poważne choroby.
Choroby te są często nieuleczalne.
Na szczęście nie są one powszechne.
Jeśli niemowlę cierpi na taką chorobę, otrzyma lekarstwa albo specjalną dietę.
Ważne jest, aby szybko z tym zacząć.
Jest to ważne dla zdrowia dziecka.

Ważne jest, aby niemowlę miało nakłutą piętę.
Nakłucie pięty jest bezpłatne.
Nakłucie pięty jest dobrowolne.
Jeśli nie chcesz nakłucia pięty, możesz powiadomić pracownika służby zdrowia.

Plaatje 4

Tekst 4

Kto nakłuwa piętę?
Pracownik służby zdrowia z biura konsultacyjnego przychodzi do Ewy i Tomka.
To ona nakłuwa piętę.

Czasami pracownik służby zdrowia najpierw umawia się na konkretny termin nakłucia pięty.
Ale czasami przychodzi do domu bez uprzedniego uzgodnienia wizyty.

Czasami położna lub pielęgniarka położnicza nakłuwa piętę.

Jeśli twoje niemowlę przebywa w szpitalu, tam też mogą nakłuć mu piętę.
Kiedy niemowlę jest w domu, najpierw wykonuje się przesiewowe badanie słuchu, a następnie nakłucie pięty.
Przeczytaj więcej na ten temat w ulotce dotyczącej przesiewowego badania słuchu.

Plaatje 5

Tekt 5

Jak przeprowadza się nakłucie pięty?
Pracownik służby zdrowia nakłuwa stopę Kasi.
Ze stopy wypływa kilka kropelek krwi.
Przez chwilę trochę może to zaboleć.
Kasia może zapłakać.
Kropelki krwi powinny najść na sześć kółeczek z karty nakłucia pięty.

Kiedy wszystkie kółeczka są wypełnione, karta trafia do koperty.
Pracownik służby zdrowia wysyła ją do laboratorium.
Tam krew jest badana.
Sprawdzana jest obecność poważnych chorób.

Czy wszystko jest w porządku?

Wynik otrzymasz w ciągu 5 tygodni.
Zwykle wynik jest dobry.
Otrzymasz wówczas pismo.

Czasami nie widać we krwi, czy niemowlę cierpi na poważną chorobę.
Wówczas powtarza się nakłucie pięty.

Jeśli coś jest nie tak, zadzwoni do ciebie lekarz rodzinny.
Albo odwiedzi cię w domu.
Wówczas twoje niemowlę musi iść do szpitala na dalsze badania.
Wtedy dopiero masz pewność, czy twoje niemowlę cierpi na poważną chorobę, czy też nie.

Plaatje 7

Tekst 7

Bycie nosicielem, ale nie bycie chorym
Czasami niemowlę jest nosicielem choroby sierpowatokrwinkowej.
Niemowlę nie jest wówczas chore.

Dzięki nakłuciu pięty można sprawdzić, czy twoje niemowlę jest nosicielem choroby sierpowatokrwinkowej

Nie chcesz wiedzieć, czy twoje niemowlę jest nosicielem choroby sierpowatokrwinkowej?
Powiedz o tym pracownikowi służby zdrowia, który nakłuwa piętę.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat?
Zapytaj położną albo lekarza.

 

Plaatje 8

tekst 8

Dobry stan zdrowia

Niemowlę może również cierpieć lub zachorować na inną poważną chorobę.
Nakłucie pięty nie wykrywa wszystkich chorób.

Skonsultuj się z lekarzem rodzinnym, jeśli uważasz, że coś jest nie tak z twoim niemowlęciem.

Plaatje 9

Tekst 9

Co robi się z kartą nakłucia pięty?
Karta nakłucia pięty z krwią niemowlęcia pozostaje w laboratorium przez 5 lat.
W celu przeprowadzania dalszych badań nad chorobami u niemowląt.
Odbywa się to anonimowo, a więc bez podania imienia, nazwiska i adresu twojego, ani twojego dziecka.

Jeśli tego nie chcesz, możesz powiedzieć o tym pracownikowi służby zdrowia, który nakłuwa piętę.
Karta pozostanie w laboratorium do kontroli przez 1 rok.
Po 1 roku karta zostanie wyrzucona.

tekst 10

Chcesz wiedzieć więcej o nakłuciu pięty?
Odwiedź stronę internetową www.pns.nl/hielprik albo zapytaj położną.


Niniejsza publikacja została opublikowana przez:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska
Skrytka pocztowa 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

marzec 2020
Opieka nad jutrem zaczyna się dziś

nakłucie pięty
lekarz rodzinny
archiwum nakłucia pięty
[a do f włącznie] [g do l włącznie]