Binnenkort ontvangen ouders/verzorgers altijd bericht over de uitslag van de hielprik. Ook als de uitslag goed is.

Ouders/verzorgers krijgen nu alleen schriftelijk bericht na een afwijkende uitslag van de hielprik of in bijzondere gevallen. Maar tot nu toe niet voor de goede uitslag. Dat gaat veranderen.

Ouders/verzorgers van een kind dat vanaf 1 maart 2020 de hielprik krijgt, ontvangen binnen 5 weken na de hielprik een Bericht Goede Uitslag (BGU), als de uitslag van deze hielprik goed is. Naar verwachting zal de eerste BGU-brief begin april bij ouders/verzorgers op de deurmat vallen.

Vanaf 1 maart 2020 ontvangen ouders/verzorgers bij de hielprikafname van de screener een kaartje met de contactgegevens van de RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s)-regiokantoren en een verwijzing naar een speciale webpagina over de hielprikuitslag: www.pns.nl/hielprik/uitslag.

Als ouders/verzorgers na 5 weken geen bericht hebben gekregen dan kunnen zij zelf contact opnemen met het regiokantoor: www.pns.nl/hielprik/contact.

Informatie voor ouders/verzorgers over het BGU komt ook in de volgende editie van de folder ‘Screeningen bij pasgeborenen’. Van 1 maart tot het moment dat de nieuwe folder beschikbaar is, informeert de screener de ouders/verzorgers over het BGU.

In de komende periode wordt regelmatig geëvalueerd hoe de toevoeging van het BGU aan de hielprikscreening verloopt. Voor vragen over het BGU kunt u een e-mail sturen aan DVP.NHS@rivm.nl.