Binnen de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) wordt zorgvuldig omgegaan met de registratie van de gegevens van de zwangere, zowel in het bronsysteem van de verloskundig zorgverlener als in de gegevensuitwisseling met Peridos. Je leest  hier meer over dit onderwerp.

Tijdens het counselingsgesprek

Als counselor besteed je tijdens het counselingsgesprek ook aandacht aan gegevensverwerking. Het gaat daarbij om:

Wat noteer je in het dossier (bronsysteem)?

Als counselor registreer je gegevens van de zwangere in je eigen bronsysteem (bijvoorbeeld Astraia, Chipsoft HiX, Epic, Mosos, Nexus, Onatal, Orfeus en Vrumun) (of Peridos). Hieronder een overzicht van wat je moet registreren. 

Over de counseling:

  • Bij aankaarten van counseling: of de zwangere informatie wil ontvangen over prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening. Ook als een zwangere geen informatie over prenatale screening wil, teken je dat aan in het dossier van de zwangere. Daarmee geef je als zorgverlener aan dat je informatie hebt aangeboden en stel je haar toekomstige zorgverleners op de hoogte van de keuze van de zwangere.  
  • Bij counseling: wanneer de counseling heeft plaatsgevonden.

Achtergrond: door in het bronsysteem te vermelden dat, en wanneer, de counseling heeft plaatsgevonden, is duidelijk dat de zwangere toestemming heeft gegeven voor gegevensuitwisseling in het primaire proces en aan Peridos. 

Besluit zwangere over wel/geen deelname aan prenatale screening

  • Bij counseling: wat de zwangere besloten heeft naar aanleiding van de counseling.
  • Registreer aan welke onderzoeken de zwangere wel of niet wil deelnemen. Zorg dat ook de andere betrokken zorgverleners op de hoogte zijn.
  • Bij deelname aan de IMITAS studie (het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)): zowel de zwangere als de zorgverlener moeten een toestemmingsformulier ‘IMITAS studie prenatale screening met het eerste trimester SEO’ ondertekenen. 

De zwangere krijgt een toestemmingsformulier mee. De verloskundig zorgverlener archiveert en bewaart het ondertekende toestemmingsformulier. Voor het toestemmingsformulier voor het eerste trimester SEO geldt de bewaartermijn van 20 jaar. Het formulier mag als papieren versie of digitaal (ingescand) worden bewaard in het dossier van de zwangere. (uitklapper; Privacy en gegevensverwerking)

Toestemming wetenschappelijk onderzoek

  • Registreer in het bronsysteem of de zwangere mondeling toestemming geeft voor het gebruik van haar gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in het kader van prenatale screening. Het gaat om toestemming voor het gebruik van alle gegevens die in Peridos staan, inclusief de gegevens over eventuele vervolgonderzoeken en de uitkomst van de zwangerschap. Zie ook Toestemming gebruik gegevens en/of lichaamsmateriaal.
  • Bij deelname aan de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test): vraag de zwangere ook mondeling om toestemming voor het gebruik van haar lichaamsmateriaal (bloedplasma) plus de daarbij behorende gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in het kader van prenatale screening. Zie ook Toestemming gebruik gegevens en/of lichaamsmateriaal.

Verwijzingen
Over de manier waarop met verwijzingen wordt omgegaan kunnen regionale afspraken worden gemaakt.

Zwangeren van 15 jaar en jonger
Zwangeren van 15 jaar en jonger kunnen ook deelnemen aan prenatale screening. Daarbij is het wel nodig om toestemming te vragen aan de ouder(s)/voogd(en). 

Zwangeren van 12 t/m 15 jaar
Voor de NIPT en het tweede trimester SEO geldt: als de ouder(s)/voogd(en) geen toestemming geven voor deelname, maar de zwangere kiest weloverwogen voor de NIPT en/of het tweede trimester SEO, mag zij toch meedoen.  

Voor het eerste trimester SEO geldt: de ouder(s)/voogd(en) moeten altijd schriftelijke toestemming geven. Geen schriftelijke toestemming betekent: geen deelname aan het eerste trimester SEO, aangezien het hier gaat om een wetenschappelijke studie. 
Voor deelname aan het eerste trimester SEO is een toestemmingsformulier en machtigingsformulier beschikbaar.

Zwangeren jonger dan 12 jaar
Bij zwangeren jonger dan 12 jaar is altijd toestemming nodig van ouder(s) of voogd(en), ook voor de NIPT en tweede trimester SEO.