De Programmacommissie Prenatale Screening is het officiële adviesorgaan van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek). De commissie geeft advies aan het RIVM-CvB over inrichting en uitvoering van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en het structureel echoscopisch onderzoek. Desgewenst kan het advies zich uitstrekken tot de hele keten van screening onderzoek (onderzoek) tot diagnostiek en behandeling. 

De Programmacommissie Prenatale Screening bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken beroepsgroepen, organisaties, Regionale Centra en het patiëntenperspectief. De Programmacommissie kan gevraagd en ongevraagd adviseren. Indien gewenst laat de Programmacommissie zich adviseren door werkgroepen. 

Zie voor meer informatie: Opdrachtformulier Programmacommissie Prenatale Screening

Werkgroepen 

Onder de Programmacommissie Prenatale Screening zijn enkele werkgroepen actief die rapporteren aan de Programmacommissie, rechtstreeks of via de programmacoördinator. De werkgroepen zijn ingesteld door het CvB op advies van de Programmacommissie en na bespreking van opdracht en samenstelling.  

NIPT