De Programmacommissie prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek is het officiële adviesorgaan van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek . De commissie geeft advies aan het RIVM-CvB over inrichting en uitvoering van de screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek. Desgewenst kan het advies zich uitstrekken tot de hele keten van screening tot diagnostiek en behandeling.

De Programmacommissie Prenatale Screening bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken beroepsgroepen, organisaties, Regionale Centra en het patiëntenperspectief. De Programmacommissie kan gevraagd en ongevraagd adviseren.
Indien gewenst laat de Programmacommissie zich adviseren door werkgroepen.

Zie voor meer informatie: Opdrachtformulier Programmacommissie prenatale screening

 

Werkgroepen

Onder de Programmacommissie Prenatale screeningonderzoek zijn enkele werkgroepen actief die rapporteren aan de Programmacommissie, rechtstreeks of via de programmacoördinator. De werkgroepen zijn ingesteld door het CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek op advies van de Programmacommissie en na bespreking van opdracht en samenstelling.

NIPTniet-invasieve prenatale test