Counselors, echoscopisten en NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test )-laboratoria mogen de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) alleen uitvoeren als zij werken in een organisatie die een contract heeft met een Regionaal Centrum en als zij zelf een kwaliteitsovereenkomst hebben. In overeenkomsten staan duidelijke afspraken over het bewaken van de kwaliteit van de screening.

Wie mogen de screening uitvoeren?

Counseling
Zorgverleners (counselors) die een kwaliteitsovereenkomst hebben afgesloten met een Regionaal Centrum mogen counseling geven over prenatale screening. Meestal is de zorgverlener een verloskundige, gespecialiseerde verpleegkundige, gynaecoloog of echoscopist.

Eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek )
Echoscopisten die een kwaliteitsovereenkomst echoscopie eerste trimester SEO hebben met een Regionaal Centrum, mogen het eerste trimester SEO uitvoeren.

Tweede trimester SEO
Echoscopisten die een kwaliteitsovereenkomst echoscopie tweede trimester SEO hebben met een Regionaal Centrum, mogen het tweede trimester SEO uitvoeren.

NIPT
Het bloedonderzoek voor de NIPT mag worden uitgevoerd door laboratoria die een overeenkomst zijn aangegaan met de Regionale Centra voor Prenatale Screening.

De bloedafnameorganisaties zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bloedafname voor de NIPT. Ze hebben een contract met de Regionale Centra voor Prenatale Screening.