Counselors, echoscopisten en laboratoria mogen de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) alleen uitvoeren als zij werken in een organisatie die een contract heeft met een Regionaal Centrum en als zij zelf een kwaliteitsovereenkomst hebben. In overeenkomsten staan duidelijke afspraken over het bewaken van de kwaliteit van de screening.

Wie mogen de screening uitvoeren?

Counseling

Zorgverleners (counselors) die een kwaliteitsovereenkomst hebben afgesloten met een Regionaal Centrum mogen counseling geven over prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ). Meestal is de zorgverlener een verloskundige, gespecialiseerde verpleegkundige, gynaecoloog of echoscopist.

Eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek )

Echoscopisten die een kwaliteitsovereenkomst echoscopie eerste trimester SEO hebben met een Regionaal Centrum, mogen het eerste trimester SEO uitvoeren.

Tweede trimester SEO

Echoscopisten die een kwaliteitsovereenkomst echoscopie tweede trimester SEO hebben met een Regionaal Centrum, mogen het tweede trimester SEO uitvoeren.

NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test )

Het bloedonderzoek voor de NIPT mag worden uitgevoerd door laboratoria die daarvoor een WBO-vergunning hebben.