Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor het tweede trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)) in het kader van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) op down-, edwards- en patausyndroom en structurele afwijkingen. In dit document worden algemene eisen aan het tweede trimester SEO beschreven, over o.a. gegevens en kwaliteitsborging, beeldvorming en verwijzing.

Versie 8.0 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) na positief advies van de Programmacommissie op 16 februari 2021.

In hoofdstuk 4 Beeldvorming is een kopje ‘registratie’ toegevoegd. Daarnaast is de paragraaf over onvoldoende beeldvorming herschreven. Opgenomen is nu dat als sprake is van een compleet tweede trimester SEO zonder verdenking op afwijkende bevindingen, enkel met suboptimale beeldvorming, bijvoorbeeld vanwege maternale obesitas, dat dan geen herhaling hoeft plaats te vinden en niet hoeft te worden verwezen. Daarnaast is in het document de link naar het voorbeeldlogboek SEO toegevoegd. De meest recente toevoeging in de vorige versie (7) die betrekking heeft op het maken van pretecho’s is uiteraard overgenomen: Het SEO en een pretecho zijn nadrukkelijk twee onafhankelijke handelingen.

Versie 8.1 is vastgesteld door het RIVM-CvB op 16 september 2022.

  • toevoeging paragraaf 1.4.1

Versie 8.2 is vastgesteld door het RIVM-CvB op 30 mei 2023.

  • Tekstuele aanpassingen naar aanleiding van de implementatie van de leidraad tweede trimester SEO versie 3.1

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening met de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO). Deze website beschrijft wat nodig is voor een goede uitvoering en is bestemd voor alle professionals die hierbij betrokken zijn.