Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor het tweede trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek )) in het kader van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) op down-, edwards- en patausyndroom en structurele afwijkingen. In dit document worden algemene eisen aan het tweede trimester SEO beschreven, over o.a. gegevens en kwaliteitsborging, beeldvorming en verwijzing.

Versie 8.0 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) na positief advies van de Programmacommissie op 16 februari 2021.

In hoofdstuk 4 Beeldvorming is een kopje ‘registratie’ toegevoegd. Daarnaast is de paragraaf over onvoldoende beeldvorming herschreven. Opgenomen is nu dat als sprake is van een compleet tweede trimester SEO zonder verdenking op afwijkende bevindingen, enkel met suboptimale beeldvorming, bijvoorbeeld vanwege maternale obesitas, dat dan geen herhaling hoeft plaats te vinden en niet hoeft te worden verwezen. Daarnaast is in het document de link naar het voorbeeldlogboek SEO toegevoegd. De meest recente toevoeging in de vorige versie (7) die betrekking heeft op het maken van pretecho’s is uiteraard overgenomen: Het SEO en een pretecho zijn nadrukkelijk twee onafhankelijke handelingen.

Versie 8.1 is vastgesteld door het RIVM-CvB op 16 september 2022.

  • toevoeging paragraaf 1.4.1