De BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland), de KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en de NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) hebben - samen met de Regionale Centra Prenatale Screening en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) - definitief overeenstemming bereikt over de nieuwe Leidraad Tweede Trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) versie 3.1. Dit breed gedragen protocol vervangt het modelprotocol SEO versie 2.0 (2012) en de Leidraad SEO versie 3.0 (2019). Richtlijnen voor de obstetrische parameters tijdens het tweede trimester SEO (en andere echo’s tijdens de zwangerschap) zijn opgenomen in een nieuw, afzonderlijk document: de Leidraad obstetrische parameters, versie 1.0. 
 
Onlangs heeft de Programmacommissie Prenatale Screening positief geadviseerd en heeft het RIVM-CvB het vernieuwde protocol overgenomen voor gebruik binnen de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek).

Vanaf 1 juni 2023 moet volgens het nieuwe protocol worden gewerkt. De kwaliteitsbeoordeling, het format scoreformulier TTSEO en het voorbeeldlogboek zijn ook hierop aangepast. De logboekbeoordeling zal per 1 januari 2024 volgens het nieuwe format plaatsvinden.

Leidraad obstetrische parameters

Tijdens het tweede trimester SEO dienen ook enkele obstetrische parameters te worden beoordeeld. In de ‘Leidraad obstetrische parameters’ staan de uitvoering en referentiewaarden van de obstetrische parameters beschreven die tijdens het tweede trimester SEO of vervolg echoscopisch onderzoek worden beoordeeld. Tevens geeft het een toelichting hoe te handelen. Deze leidraad en het beoordelen van deze parameters valt onder de verantwoordelijkheid van de beroepsgroepen.

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO).