Versie 2.0 (d.d. 07-03-2012) van het modelprotocol SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) van de NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ) vormt de inhoudelijke basis voor het tweede trimester SEO. De nieuwe SEO leidraad versie 3.0, d.d. 23-07-2019 mag ook worden gevolgd, echter deze is nog niet formeel overgenomen in de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ). Hierover vindt nog overleg plaats met de NVOG.