Versie 2.0 (d.d. 07-03-2012) van het modelprotocol SEOstructureel echoscopisch onderzoek van de NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie vormt de inhoudelijke basis voor het tweede trimester SEO. De nieuwe SEO leidraad versie 3.0, d.d. 23-07-2019 mag ook worden gevolgd, echter deze is nog niet formeel overgenomen in de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek . Hierover vindt nog overleg plaats met de NVOG.