Er zijn twee versies kwaliteitseisen aan de apparatuur en beeldopslag in de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) van toepassing.

Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag 23 maart 2017 - voor apparatuur aangeschaft vóór 12 oktober 2020.
Apparatuur aangeschaft vóór 12 oktober 2020 mag, mits deze voldoet aan de eisen in dit document, danwel aan de eisen die gelden voor apparatuur aangeschaft ná 12 oktober 2020, ook gebruikt worden voor het uitvoeren van een eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) (vanaf 1 september 2021).

Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag 17 juni 2021voor apparatuur aangeschaft ná 12 oktober 2020