Er zijn twee versies kwaliteitseisen aan de apparatuur en beeldopslag in de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek van toepassing.

Kwaliteitseisen versie 23 maart 2017

Apparatuur aangeschaft vóór 12 oktober 2020 mag, mits deze voldoet aan de eisen in dit document, danwel aan de nieuwe versie d.d. 12 okt 2020, ook gebruikt worden voor het uitvoeren van een eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek  structureel echoscopisch onderzoek  (na invoering in onderzoekssetting).

Kwaliteitseisen versie 12 oktober 2020

Deze kwaliteitseisen gelden voor apparatuur die is/wordt aangeschaft na 12 oktober 2020.

Op 20 november 2020 zijn twee wijzigingen doorgevoerd in deze kwaliteitseisen. Eén betreft het gebruik van de probes. Daarnaast is ter verduidelijking opgenomen dat de apparatuur moet voldoen aan de gestelde eisen op het moment van ingebruikname van de apparatuur voor de prenatale screening.

Gewerkt wordt aan een kwaliteitssysteem en meetbare kwaliteitseisen van echosystemen, zodat de kwaliteit van de apparatuur gedurende het gebruik gecontroleerd kan worden. Zie voor meer informatie daarover hoofdstuk 3 van versie 12 oktober 2020. U wordt hierover later verder geïnformeerd.