Sinds 1 oktober 2021 is de combinatietest niet meer beschikbaar. Zwangeren kunnen kiezen voor de NIPTniet-invasieve prenatale test als screeningonderzoek op down-, edwards- en patausyndroom.

Onderstaande documenten en materialen zijn aangepast op deze nieuwe situatie:

Zie ook: Einde combinatietest