Het draaiboek Screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEOstructureel echoscopisch onderzoek   beschrijft wat nodig is om de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO effectief en binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen.

Draaiboek: bindende richtlijn

De uitvoering van de prenatale screening op down,- edwards- en patausyndroom en het SEO moet plaatsvinden binnen de wet- en regelgeving, en binnen de door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek   gestelde landelijke kaders. Alle professionals en organisaties die betrokken zijn bij beide screeningsprogramma’s dienen het draaiboek als professionele standaard te gebruiken. Het draaiboek prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO is bindend bij de uitvoering.

Het draaiboek beschrijft onder andere:

 • De doelstelling van beide programma’s
 • Het primaire proces van beide programma’s
 • Rollen, taken en verantwoordelijkheden van de actoren (betrokken partijen) in de zorgketen
 • Kwaliteitseisen die gesteld worden aan onder andere de counselor, het laboratorium en de echoscopist
 • Kwaliteitsbewaking via monitoring en evaluatie
 • De registratie van gegevens en infrastructuur van de digitale gegevensuitwisseling
 • Organisatie en financiering

Download het draaiboek

Draaiboek - actuele wijzigingen

In het draaiboek vindt u het beleid terug dat in het verleden is vastgesteld. Vastgesteld beleid dat nog niet is verwerkt in het draaiboek, staat tot die tijd hieronder vermeld. Ook dit nieuwe beleid is bindend. De betrokken partijen krijgen hier bericht over via de nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen.

 • Paragraaf 5.2.2 Consent of niet. Indien een zwangere besluit niet verder deel te nemen hoeft (in tegenstelling tot wat er nu in het draaiboek staat) geen expliciete toestemming voor uitwisseling van counselingsgegevens te worden gevraagd.

 • Prenatale screeningonderzoek en het nieuwe coronavirus (COVID-19). Er gelden nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden ook voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEOstructureel echoscopisch onderzoek De maatregelen vervangen tijdelijk sommige richtlijnen in het draaiboek. Deze wijzigingen staan niet in het draaiboek. Bekijk daarom de pagina aangepaste richtlijnen
   
 • NIPTniet-invasieve prenatale test bij tweelingen: per 3 juni 2020 is de NIPT beschikbaar voor alle meerlingzwangerschappen. Zie voor meer informatie de veelgestelde vragen over de NIPT bij tweelingen.
 • NIPT bij zwangeren van 16 en 17: per 1 oktober 2020 kunnen ook zwangeren van 16 en 17 jaar deelnemen aan de niet-invasieve prenataletijdens de zwangerschap test (NIPT niet-invasieve prenatale test  ) om te screenen op down-, edwards- en patausyndroom. Hiervoor hebben zij geen toestemming van hun ouders of voogd nodig. Dit is het gevolg van een wettelijke wijziging in het Besluit bevolkingsonderzoek.