De counselor tekent in het dossier aan dat de counseling heeft plaatsgevonden en noteert aan welke onderzoeken de zwangere wel of niet wil deelnemen. Het is niet nodig om expliciet toestemming te vragen voor opslag van gegevens in Peridos. Kiest de zwangere voor een counselingsgesprek? Dan geeft zij hier al impliciet toestemming voor.

Voor deelname aan het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) (vanwege IMITAS) moet de zwangere expliciet toestemming geven via een toestemmingsformulier.

Als de zwangere kiest voor het tweede trimester SEO, krijgt ze een (verwijs)brief mee. Daar staat op dat de counseling heeft plaatsgevonden of dat deze informatie wordt doorgestuurd via het elektronisch patiëntendossier. Hiermee is - impliciet - ook duidelijk dat de zwangere toestemming gegeven heeft om deel te nemen aan de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ).  

Zie voor meer informatie: Kwaliteitseisen informed consent en privacy