De counselor vraagt de zwangere expliciet of haar gegevens en/of lichaamsmateriaal in de toekomst gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek. 

Hierbij gaat het om:

 • de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek )
 • én (als de zwangere kiest voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) eventueel ook het lichaamsmateriaal (bloedplasma) dat is afgenomen plus de daarbij behorende gegevens.

De zwangere bepaalt zelf of ze toestemming geeft voor het gebruik van haar gegevens en/of bloedplasma voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. De counselor noteert dit in het dossier.

 Meer informatie hierover vind je in de factsheet Toestemming vragen (bij NIPT en SEO).

Toestemming nodig voor de 13 wekenecho
De 13 wekenecho vindt plaats in het kader van een wetenschappelijke studie. Daarvoor moet de zwangere een toestemmingsformulier tekenen. De zwangere geeft de onderzoekers daarmee toestemming om:  

 • De 13 wekenecho uit te laten voeren in het kader van de wetenschappelijke IMITAS studie. 
 • Gegevens (over de 13 wekenecho en andere prenatale onderzoeken) te verzamelen en te gebruiken voor de studie.
 • Haar te kunnen benaderen voor eventueel aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld via een vragenlijst of interview).
 • Kijk voor meer informatie in de factsheet Wetenschappelijke IMITAS studie of op de IMITAS website.

Toestemming intrekken
De zwangere heeft altijd het recht om haar toestemming voor het gebruik van haar gegevens en/of bloedplasma in te trekken. 

Er zijn drie soorten toestemming die ze kan intrekken:

 • de impliciete toestemming voor het gebruik van haar gegevens in Peridos en/of bloedplasma zo lang dat nodig is voor goede prenatale screening.
 • als de zwangere daar expliciet toestemming voor heeft gegeven: de toestemming voor het gebruik van haar gegevens en/of bloedplasma voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.
 • bij deelname aan de 13 wekenecho: de toestemming (met handtekening) voor het gebruik van haar gegevens voor de IMITAS studie.

Zo regel je het intrekken van de toestemming:

 • Geef aan dat de zwangere dit aan jou of een van je collega’s kan melden.
 • Als verloskundig zorgverlener moet je dit aanpassen in Peridos (en in het dossier van de zwangere). Op www.peridos.nl vind je hiervoor een handleiding.
 • Dit wordt dan ook doorgegeven aan de NIPT-laboratoria of aan de IMITAS onderzoeksgroep (voor het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek )), daar hoef je verder niets voor te doen.