Op dit moment moet echoapparatuur die gebruikt wordt binnen de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) (eerste en tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)) voldoen aan kwaliteitseisen. Om de kwaliteit in de toekomst nog beter te kunnen borgen, is een nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld. Dit systeem wordt tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 geleidelijk geïmplementeerd.  

Waarom een nieuw kwaliteitssysteem?  

Het nieuwe kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat het voor echopraktijken makkelijker wordt om een keuze te maken bij de aanschaf van nieuwe echoapparatuur. Vanaf januari 2023 wordt gaandeweg een lijst opgesteld met apparatuur die een typekeuring heeft en aan de eisen voldoet. Daarnaast zal in het nieuwe systeem de apparatuur ook (technisch) worden gemonitord (via een periodieke test). Dat moet ertoe leiden dat de apparatuur optimaal functioneert én dat er een objectiever oordeel over de kwaliteit te geven is.   

Vragen? 

Als je nu vragen hebt over het Kwaliteitssysteem echoapparatuur kun je terecht bij je Regionaal Centrum. Meer informatie over de verschillende testen en keuringen binnen het kwaliteitssysteem, de planning voor de komende jaren en een antwoord op veelgestelde vragen is te vinden op www.lrcb.nl/prenatale-screening