Zwangeren kunnen rond de 20e week van de zwangerschap een tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) (structureel echoscopisch onderzoek) laten doen. Het tweede trimester SEO wordt in communicatie met zwangeren de 20 wekenecho genoemd.  

Met het tweede trimester SEO wordt gekeken naar lichamelijke afwijkingen van het ongeboren kind. 

Onderzoeksperiode 

Het tweede trimester SEO kan worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap. Ook bij een incompleet tweede trimester SEO vanwege onvoldoende beeldvorming moet de herhaling van het tweede trimester SEO vóór 21+0 afgerond zijn. De reden hiervoor is dat bij gevonden afwijkingen vervolgonderzoek vaak tijdrovend is. Na de uitkomst van het vervolgonderzoek moet er voldoende tijd zijn voor de zwangere om voor zichzelf af te wegen of ze de zwangerschap al dan niet wil beëindigen. 

Vergelijking eerste trimester SEO en tweede trimester SEO 

Het eerste en tweede trimester SEO hebben hetzelfde doel. Ze vervangen elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Het verschil is dat het eerste trimester SEO eerder in de zwangerschap plaatsvindt. Hoewel het kind rond 13 weken kleiner en minder ver ontwikkeld is dan rond 20 weken, zijn sommige (ernstige) afwijkingen wel te zien. Het komt regelmatig voor dat deze niet met het leven verenigbaar zijn. Als de echoscopist een afwijking vermoedt, kan de zwangere vroeg in de zwangerschap eventueel vervolgonderzoek laten uitvoeren. Ook heeft zij – vergeleken met het tweede trimester SEO – meer tijd om te bepalen wat ze met de uitslag doet. Bij het tweede trimester SEO zijn veel structuren (zoals het hart) verder ontwikkeld. Daardoor kan de echoscopist het kind meer in detail onderzoeken. 

Doel van het tweede trimester SEO

Doel van het tweede trimester SEO is het in beeld brengen van lichamelijke afwijkingen van het ongeboren kind.