Wat moet u betalen?

U hoeft meestal niets zelf te betalen. Uw zorgverzekering betaalt de kosten van het uitgebreide gesprek en de 20 wekenecho. Er zijn geen gevolgen voor uw eigen risico.

U hoeft dus niets te betalen, maar dit geldt alleen als:

1. degene die de screeningonderzoek uitvoert een overeenkomst heeft met een regionaal centrum voor prenataletijdens de zwangerschap screening. Hier vindt u een overzicht: www.peridos.nl/zoek-zorgverlener

2. uw zorgverzekeraar een contract heeft met degene die de screening uitvoert.

Uw verloskundige of gynaecoloog kan u eventueel meer vertellen.

Wie betaalt vervolgonderzoek?

Is er op de 20 wekenecho een afwijking gezien en kiest u voor vervolgonderzoek? Uw zorgverzekeraar betaalt dan het vervolgonderzoek. Het kan zijn dat dit ten koste gaat van uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen.

Screening down-, edwards- en patausyndroom en 20 wekenecho

 

Wie komt in aanmerking?

Wie betaalt?

Combinatietest

Alle zwangeren, tenzij u een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenataletijdens de zwangerschap diagnostiek) heeft.

Zwangere betaalt €180,12 (bij eenling zwangerschap). Soms betaalt een aanvullende verzekering de test. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

NIPTniet-invasieve prenatale test (TRIDENT-2)

Alle zwangeren, tenzij u een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek) heeft.

Zwangere betaalt €175.

20 wekenecho

Alle zwangeren, tenzij u een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek) heeft.

Betaald vanuit de basisverzekering. Geen gevolgen voor eigen risico.

Kosten vervolgonderzoek

 

Wie komt in aanmerking?

Wie betaalt?

Gesprek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek

Zwangeren met een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenataletijdens de zwangerschap diagnostiek).

Betaald vanuit de basisverzekering. Geen gevolgen voor eigen risico.

Combinatietest

Zwangeren met een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek).

Betaald vanuit de basisverzekering. Het kan van uw eigen risico af gaan. Dat betekent dat u dan een deel zelf moet betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

NIPTniet-invasieve prenatale test  (TRIDENT-1)

  • Bij een verhoogde kansuitslag op de combinatietest.
  • Zwangeren met een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek).

Betaald vanuit de basisverzekering. Het kan van uw eigen risico af gaan. Dat betekent dat u dan een deel zelf moet betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

Vlokkentest + vruchtwaterpunctie

  • Als uit combinatietest en/of de NIPT een ongunstige uitslag blijkt.
  • Zwangeren met een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek).

Betaald vanuit de basisverzekering. Het kan van uw eigen risico af gaan. Dat betekent dat u dan een deel zelf moet betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

Geavanceerd echoscopisch onderzoek (GUOgeavanceerd echoscopisch onderzoek )
  • Als de 20 wekenecho (SEOstructureel echoscopisch onderzoek ) een afwijkende uitslag geeft.
  • Zwangeren met een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek).

Betaald vanuit de basisverzekering. Geen gevolgen voor eigen risico.