Als u in verwachting bent van een meerdere kinderen, wordt elk kind afzonderlijk onderzocht.

Ja, bij de 20 wekenecho en het vervolgonderzoek kunt u op elk moment stoppen. U bepaalt bij elk onderzoek zelf of u het onderzoek wilt en wat u doet met de uitslag. Bij het maken van die keuze kunt u de hulp vragen van uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog.

Een Regionaal Centrum Prenatale Screening co├Ârdineert de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek in de regio. Een regionaal centrum sluit contracten af met verloskundigen en echocentra in uw regio die de 20 wekenecho mogen uitvoeren. Er zijn in totaal acht regionale centra in Nederland. Zij gaan na of alle gecontracteerde echocentra zich houden aan de kwaliteitseisen van de 20 wekenecho.