Alle zwangeren komen in aanmerking voor een tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ).  

Het kan bij voorbaat duidelijk zijn dat het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een lichamelijke afwijking. De verloskundig zorgverlener (of counselor) verwijst de zwangere dan niet voor een SEO, maar naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek voor een GUO geavanceerd echoscopisch onderzoek (geavanceerd echoscopisch onderzoek ) type 1. De verloskundig zorgverlener vertelt de zwangere dat een SEO geen alternatief is voor een GUO type 1. Meer informatie over indicaties staat op de website van de NVOG