Zwangeren die besluiten een tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) te laten verrichten, kiezen daarmee voor onderzoek van het hele kind. Alle aandoeningen die de echoscopist ziet, zal zij communiceren. De zwangere kan er niet voor kiezen bepaalde aandoeningen niet te willen weten. De echoscopist hoort zich namelijk te houden aan de leidraad tweede trimester SEO en kan zich daar in het kader van goed hulpverlenerschap op beroepen.

Beoordeelbaar of niet-beoordeelbaar

Het is belangrijk het maximale te doen om het protocol compleet te doorlopen en alles goed in beeld te brengen.  

Soms lukt het bij het tweede trimester SEO niet om het hele protocol te doorlopen en alles goed in beeld te brengen. De echoscopist moet dan in het dossier toelichten waardoor dat komt. Er zijn twee mogelijkheden: 

  • Structuur niet beoordeelbaar
    De echoscopist heeft geprobeerd naar te kijken, maar het is niet gelukt om het goed in beeld te brengen. Bijvoorbeeld door de ligging van het kind of obesitas van de zwangere. 
  • Structuur niet beoordeeld
    De echoscopist heeft hier niet naar gekeken. Dit zal zelden voorkomen (bijvoorbeeld als de zwangere met spoed weg moet en het onderzoek niet geheel afgerond kan worden). Let op: het uitgangspunt is natuurlijk dat alles conform de kwaliteitseisen goed wordt bekeken. 

Onvoldoende beeldvorming 

De beeldvorming bij het tweede trimester SEO kan soms onvoldoende zijn. Bijvoorbeeld vanwege een ongunstige foetale ligging of maternale obesitas. Daardoor kunnen sommige orgaansystemen niet optimaal beoordeeld worden en/of bepaalde metingen niet betrouwbaar worden uitgevoerd.  

Herhaal de echo
Als sprake is van een incompleet tweede trimester SEO vanwege onvoldoende beeldvorming, moet op korte termijn een herhaling van het echoscopisch onderzoek plaatsvinden. Bij voorkeur binnen hetzelfde bezoek (na 15-30 minuten rondlopen zwangere, maar niet na 21+0 weken). Dit is belangrijk omdat na verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek eventueel vervolgonderzoek nodig is en rekening moet worden gehouden met de uitslagtermijn. 

Is na herhaling nog steeds sprake van een incompleet tweede trimester SEO vanwege onvoldoende beeldvorming? Verwijs dan naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.  

Is er sprake van een compleet tweede trimester SEO zonder verdenking op afwijkende bevindingen, enkel met suboptimale beeldvorming, bijvoorbeeld vanwege maternale obesitas? Dan hoeft geen herhaling plaats te vinden en is verwijzen niet nodig.  

Wat is de boodschap aan de zwangere bij onvoldoende beeldvorming? 

De zwangere (en haar partner) moeten altijd geïnformeerd worden over eventuele niet te beoordelen orgaansystemen en de mogelijke implicaties hiervan. Dit moet genoteerd worden in het digitaal dossier. 

Registratie conform leidraad tweede trimester SEO

Een tweede trimester SEO-echoscopist dient gegevens te registreren en op te slaan conform de leidraad tweede trimester SEO en zoals vermeld in de bijlage van de kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO. De gegevens die aangeleverd moeten worden, zijn landelijk vastgesteld. De aanlevering van de data van het tweede trimester SEO dient via veilig elektronisch verkeer, gestructureerd en frequent (conform de op dat moment overeengekomen uitwisselingsstandaarden) te verlopen.