De beelden van het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) worden geïnterpreteerd door een gecertificeerd echoscopist die de bevindingen aansluitend aan het onderzoek meedeelt aan de zwangere. De echoscopist dient de verloskundig zorgverlener een verslag te sturen van het onderzoek, inclusief groeigegevens. 

Er zijn verschillende uitslagen mogelijk bij het tweede trimester SEO: 

  • Geen bijzonderheden (geen aanwijzing voor een afwijking). 
  • Bij een aanwijzing voor een afwijking bij het tweede trimester SEO krijgt de zwangere vervolgonderzoek (geavanceerde ultrageluidsonderzoek (GUO geavanceerd echoscopisch onderzoek (geavanceerd echoscopisch onderzoek) type 2)) en een gesprek aangeboden in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek (indien de zwangere dit wenst).  
  • Bij pyelectasie ≥7mm en <10mm   wordt een vervolg-echo verricht bij een zwangerschapsduur van 32 weken, waarbij in principe alleen naar het urogenitale stelsel gekeken hoeft te worden.
  • Bij een incompleet tweede trimester SEO wordt het onderzoek herhaald vóór 21+0 weken zwangerschap (mits er een redelijke kans is meer te kunnen zien). 

Andere afwijkingen 

Naast lichamelijke afwijkingen kunnen andere afwijkingen gevonden worden die relevant zijn en vervolgonderzoek behoeven. Voorbeelden hiervan zijn een afwijkende placenta, vasa praevia, myomen of maternale adnexafwijkingen.  

Ook is het mogelijk dat zogenaamde ‘sonomarkers’ of ‘softmarkers’ gevonden worden bij het SEO. Sonomarkers komen ook frequent voor bij een (chromosomaal) niet afwijkende foetus. Een sonomarker is een echoscopische variant van de normale foetale anatomie, die vaak bij vervolgonderzoek niet meer aanwezig is. Sonomarkers verhogen echter wel, afhankelijk van de soort sonomarker in zeer geringe tot belangrijke mate de kans op foetale (chromosomale en niet-chromosomale) afwijkingen. Voor sommige (combinaties van) sonomarkers is verwijzing geïndiceerd voor geavanceerd ultrageluidsonderzoek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. 

Voor andere sonomakers is het nodig om later in de zwangerschap (30 weken zwangerschap) het onderzoek te herhalen. Meer informatie kunt u terugvinden in de leidraad tweede trimister SEO