De NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) is een bloedtest. Hiermee kunt u in uw bloed laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

NIPT en COVID-19

U kunt er nog steeds voor kiezen voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ). Uw verloskundige of gynaecoloog hanteert maatregelen om verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen.

Waarom de NIPT?

U kunt kiezen voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) als u tijdens de zwangerschap al wilt weten of uw kind het downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom heeft.
Mensen met downsyndroom hebben een verstandelijke beperking. Iemand wordt daarmee geboren. Bij de een is het ernstiger dan bij de ander. Van tevoren is daar niets over te zeggen.
Edwardssyndroom en patausyndroom komen veel minder voor dan downsyndroom. Het zijn zeer ernstige aandoeningen. De meeste kinderen overlijden voor of rond de geboorte.

De NIPT kan ook andere aandoeningen vinden. Dit heet nevenbevindingen. U kiest zelf of u deze wilt weten.

Wilt u de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test )? U krijgt eerst een gesprek

Bij  uw eerste bezoek vraagt uw verloskundige of gynaecoloog of u meer wilt weten over de NIPT. In een uitgebreid gesprek krijgt u dan informatie over het onderzoek en de aandoeningen.
U kiest zelf  of u de NIPT wilt. Denk goed na over de volgende vragen:
•    Hoeveel wilt u tijdens de zwangerschap al weten over uw kind?
•    Als u te horen krijgt dat uw kind het down-, edwards- of patausyndroom heeft, wat wilt u dan doen?

Wanneer kunt u de NIPT krijgen?

Het  onderzoek met de NIPT kan vanaf 11 weken zwangerschap.

Hoe gaat de NIPT?

De NIPT  is een bloedonderzoek. Uw verloskundige of gynaecoloog vertelt u waar u bloed kan laten afnemen. Voor het bloedonderzoek wordt bloed afgenomen uit uw arm. Het laboratorium onderzoekt uw bloed.

De uitslag

U krijgt de uitslag  binnen 10 werkdagen. De NIPT geeft geen zekerheid. Soms zijn er wel aandoeningen, maar deze worden niet met de NIPT opgespoord. Maar als u een gunstige uitslag heeft, hoeft u geen vervolgonderzoek.

Vervolgonderzoek

Als u een ongunstige uitslag heeft, kunt u kiezen voor vervolgonderzoek . Daarmee kunt u zeker weten of uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

Wat kost de NIPT?

De zorgverzekering betaalt het uitgebreide gesprek met de verloskundige of gynaecoloog.  De NIPT moet u zelf betalen en kost €175. Lees hier meer over de kosten  van de NIPT, vervolgonderzoek of behandeling.   

Wat u verder nog moet weten

U kunt alleen kiezen voor de NIPT als u meedoet met een wetenschappelijke studie  (TRIDENT-2 studie).
Wilt u de NIPT? Gegevens over het onderzoek en de uitslag komen ook in een landelijk  informatiesysteem (Peridos).