Welke gegevens worden precies bewaard? Waarom is het nodig om die gegevens vast te leggen? En wat zijn precies je mogelijkheden als je de gegevens wilt laten verwijderen? Hier vind je de belangrijkste informatie op een rij.

Kies je voor een uitgebreid gesprek (counseling) over de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)? Dan legt je verloskundig zorgverlener uit dat er gegevens worden verwerkt in het landelijk systeem (Peridos). Zo komt onder andere in Peridos te staan dat je het counselingsgesprek hebt gevoerd. Kies je er na het uitgebreide gesprek voor om de NIPT te laten doen? Dan ga je ermee akkoord dat ook dáár gegevens over worden vastgelegd.

Tijdens het uitgebreide gesprek: vraag over wetenschappelijk onderzoek in de toekomst

Jouw verloskundig zorgverlener zal jou tijdens het uitgebreide gesprek altijd vragen of je het goed vindt dat wetenschappelijk onderzoekers jouw gegevens in de toekomst gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Als je meedoet aan de NIPT stelt ze dezelfde vraag over jouw bloedplasma (en de gegevens die daarbij horen). Je kiest zelf of je toestemming geeft of niet. Jouw antwoord komt in Peridos.

Er zijn bij de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) drie redenen om gegevens vast te leggen.

 1. Om jou goede zorg te verlenen. Verloskundig zorgverleners maken  gebruik van een landelijk systeem (Peridos). Zo kunnen ze beter, makkelijker en veiliger samenwerken. Het Regionaal Centrum gebruikt de gegevens om te controleren of de onderzoeken goed verlopen. En of de zorgverleners hun werk goed doen. Daarvoor heeft het Centrum een vergunning van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
 2. Om de NIPT (en de andere  onderzoeken) verder te verbeteren. Er wordt onder andere bijgehouden hoeveel zwangeren meedoen aan de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek). En wat de uitslagen zijn. Deze cijfers worden gebruikt om te onderzoeken waar (en hoe) de prenatale screening misschien nog beter kan.
 3. Voor wetenschappelijk onderzoek. Als je daarvoor toestemming geeft kunnen wetenschappelijk onderzoekers (onder strenge voorwaarden) gegevens opvragen over de NIPT en andere onderzoeken. De onderzoekers kunnen daarbij niet zien dat de gegevens van jou afkomstig zijn.
 1. In het zorgdossier
  Jouw verloskundig zorgverlener (de verloskundige, gynaecoloog, laboratoriummedewerker, verpleegkundige of echoscopist) bewaart je gegevens minstens 20 jaar in een zorgdossier. Dat dossier is bedoeld voor gebruik binnen de eigen praktijk.

  Wie kan de gegevens inzien?
  Jouw verloskundig zorgverlener kan de gegevens bekijken. Soms worden gegevens doorgestuurd naar een andere zorgverlener (bijvoorbeeld over de uitslag). Dat gebeurt alleen als dat nodig is om je verdere zorg te geven. Je krijgt dat dan vooraf te horen.
 2.  In Peridos
  De gegevens uit het zorgdossier die nodig zijn om de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) (en andere onderzoeken bij zwangeren) goed te laten verlopen of verder te verbeteren, komen in een landelijk systeem te staan. Dit systeem heet Peridos. De gegevens worden 20 jaar bewaard.

  Wie kunnen de gegevens in Peridos inzien?
  -Je verloskundig zorgverlener.
  -Medewerkers van de CLBPS beheren de gegevens: ze kunnen de gegevens alleen inzien als dat nodig is om goed hun ondersteunende werk te doen. 
  -Medewerkers van een Regionaal Centrum kunnen de anonieme gegevens gebruiken om te controleren of de onderzoeken goed verlopen.
  -Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) gebruikt anonieme gegevens om algemene cijfers bij te houden over de NIPT (en de andere onderzoeken).
  -Wetenschappelijk onderzoekers kunnen gegevens opvragen uit het systeem van Peridos voor studies naar de 13 wekenecho, de 20 wekenecho en de NIPT. Dit soort wetenschappelijke studies zijn alleen mogelijk als je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. De wetenschappelijke onderzoekers werken (in veruit de meeste gevallen) met anonieme gegevens. De gegevens in publicaties zijn altijd anoniem.
 1. Bij het counselingsgesprek: naam, geboortedatum en BSN Burgerservicenummer (Burgerservicenummer), datum van het gesprek, de datum waarop je bent uitgerekend. Of je eventueel direct voor vervolgonderzoek bent verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. En of je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.
 2. Bij de aanvraag van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test): naast de gegevens die genoemd zijn bij punt 1, gegevens over je zwangerschap (zoals bijvoorbeeld eerste of volgende zwangerschap, je lengte, gewicht) en of je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je bloedplasma en de gegevens die daarbij horen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.
 3. Bij de uitvoering van de NIPT: de gegevens die nodig zijn om de NIPT uit te voeren. 
 4. Als er vervolgonderzoek nodig is: de gegevens die het Centrum voor Prenatale Diagnostiek opstuurt over het vervolgonderzoek (vlokkentest, vruchtwaterpunctie, soms een uitgebreide echo). Of er eventueel afwijkingen gevonden zijn en zo ja, welke.
 5. Na de geboorte van je kind: de geboortegegevens (geboortedatum en de gezondheid van het kind).
 • Je verloskundig zorgverlener kan de gegevens uit je zorgdossier aan je laten zien of voor je laten verwijderen. Het verwijderen van de gegevens kan pas na je zwangerschap.
 • Je verloskundig zorgverlener kan in het landelijke systeem (Peridos) aangeven dat je bezwaar maakt tegen het opslaan van je persoonsgegevens. In dat geval worden je persoonsgegevens verwijderd 1 dag na de datum waarop je verloskundig zorgverlener verwacht dat je gaat bevallen. In het systeem staat dan alleen nog een anonieme melding dat je de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) hebt gehad. Je telt dus nog wel mee in de statistieken. 

Wil je jouw toestemming intrekken voor het gebruik van jouw gegevens en/of bloedplasma voor wetenschappelijk onderzoek in de toekomst?  Geef dit dan door aan je verloskundig zorgverlener. Vanuit Peridos wordt dan ook doorgegeven aan het NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)-laboratorium dat de toestemming is ingetrokken.

In dat geval stopt de toestemming, maar de al gebruikte gegevens en het bloedplasma blijven wel bewaard. Dat is nodig omdat het altijd mogelijk moet zijn om de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek te controleren: daar zijn strenge regels voor. Vanaf het moment dat je toestemming is ingetrokken, worden jouw gegevens en/of bloedplasma niet meer gebruikt voor nog meer wetenschappelijk onderzoek en word je niet meer benaderd voor extra onderzoek.

Nee. Je krijgt geen bewijs of formulier mee, maar je verloskundig zorgverlener zet het wel in het dossier. Het is dus altijd terug te vinden. Dit dossier moet 20 jaar bewaard worden. 

Nee, dat kan niet. Wetenschappelijk onderzoekers ontvangen nooit gegevens als je naam en adres (dat heten officieel: direct herleidbare gegevens). De wetenschappelijk onderzoekers weten dus niet van wie de gegevens afkomstig zijn. Ook in de resultaten van de studies staan geen persoonsgegevens. Als wetenschappelijk onderzoekers voor een specifieke studie toch moeten (of kunnen) weten van wie de informatie is, dan wordt daarvoor altijd apart toestemming gevraagd.

Bij het opslaan van gegevens voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) gelden dezelfde wetten als bij de andere bevolkingsonderzoeken.

Meer lezen?

Op deze websites lees je meer over jouw rechten en privacy in de zorg: