Ben je in verwachting van een tweeling? Ook dan kun je jouw ongeboren kinderen laten onderzoeken met de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ).

Krijg je een afwijkende uitslag? Dan ben je mogelijk zwanger van een kind met down-, edwards- of patausyndroom. Er is een kans dat het kind de aandoening toch niet heeft.

Veranderingen NIPT per 1 april 2023

Op 1 april 2023 wordt de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) onderdeel van het reguliere programma prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ). Wat betekent dit? En wat verandert er? Lees meer.

Tijdelijke richtlijnen in maart en april 2023
In maart en april gelden er tijdelijke richtlijnen. Waarom? En wat betekent dit voor jou? Lees meer.

Bij een eeneiige tweeling is de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) even betrouwbaar als bij een eenling. Bij een eeneiige tweeling hebben de kinderen dezelfde genen. Daarom zegt de NIPT-uitslag iets over beide kinderen. Vindt de NIPT een aanwijzing voor een afwijking, dan geldt dit voor beide kinderen. Om meer zekerheid te krijgen, is vervolgonderzoek nodig.

Bij een twee-eiige tweeling en meerlingen is de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) iets minder betrouwbaar dan bij een eenling. Vindt de NIPT een aanwijzing voor een afwijking, dan is niet bekend voor welk kind deze uitslag geldt. Daarvoor is vervolgonderzoek van beide kinderen nodig.

Een vanishing twin is een tweelingzwangerschap waarvan vroeg in de zwangerschap één kind overlijdt. Op de echo zie je dan, naast een levend kind, een lege vruchtzak (vanishing twin). Bij een vanishing twin is de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) iets minder betrouwbaar dan bij een eenling.  Vindt de NIPT een aanwijzing voor een afwijking? Dan is niet bekend voor welk kind de afwijkende uitslag geldt. Daarvoor is vervolgonderzoek van het nog levende kind nodig.

De kosten voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) bij tweelingzwangerschappen zijn hetzelfde als bij eenlingzwangerschappen. Kijk voor meer informatie op www.pns.nl/nipt/kosten. Ook het moment waarop je de uitslag krijgt is hetzelfde. Kijk voor meer informatie op www.pns.nl/nipt/uitslag.