Ben je in verwachting van een tweeling? Ook dan kun je jouw ongeboren kinderen laten onderzoeken met de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test).

Krijg je een afwijkende uitslag? Dan ben je mogelijk zwanger van een kind met down-, edwards- of patausyndroom. Er is een kans dat het kind de aandoening toch niet heeft.

Bij een eeneiige tweeling is de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) even betrouwbaar als bij een eenling. Bij een eeneiige tweeling hebben de kinderen dezelfde genen. Daarom zegt de NIPT-uitslag iets over beide kinderen. Vindt de NIPT een aanwijzing voor een afwijking, dan geldt dit voor beide kinderen. Om meer zekerheid te krijgen, is vervolgonderzoek nodig.

Bij een twee-eiige tweeling en meerlingen is de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) iets minder betrouwbaar dan bij een eenling. Vindt de NIPT een aanwijzing voor een afwijking, dan is niet bekend voor welk kind deze uitslag geldt. Daarvoor is vervolgonderzoek van beide kinderen nodig.

Een vanishing twin is een tweelingzwangerschap waarvan vroeg in de zwangerschap één kind overlijdt. Op de echo zie je dan, naast een levend kind, een lege vruchtzak (vanishing twin). Bij een vanishing twin is de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) iets minder betrouwbaar dan bij een eenling.  Vindt de NIPT een aanwijzing voor een afwijking? Dan is niet bekend voor welk kind de afwijkende uitslag geldt. Daarvoor is vervolgonderzoek van het nog levende kind nodig.

Je betaalt niets voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test). Ook bij een tweelingzwangerschap. De kosten van vervolgonderzoek gaan soms af van jouw eigen risico. Ook het moment waarop je de uitslag krijgt is hetzelfde.