Wat moet u betalen?

De zorgverzekering betaalt het uitgebreide gesprek met de verloskundige of gynaecoloog.  De testen moet u zelf betalen.

  • De combinatietest kost €186,63. Soms betaalt een aanvullende verzekering de test. Informeer bij uw zorgverzekeraar.
  • De NIPTniet-invasieve prenatale test moet u altijd zelf betalen en kost €175.

Krijgt u een afwijkende uitslag op de NIPT of de combinatietest? Dan kunt u kiezen voor vervolgonderzoek. De kosten hiervan betaalt uw zorgverzekering. Deze zorg zit in het basispakket. Maar meestal betaalt u eerst een bedrag van uw eigen risico. Vraag dit aan uw zorgverzekeraar. De deskundige van het Centrum voor Prenatale Diagnostiek kan u ook meer vertellen.

Screening down-, edwards- en patausyndroom en 20 wekenecho

 

Wie komt in aanmerking?

Wie betaalt?

Combinatietest

Alle zwangeren, tenzij u een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenataletijdens de zwangerschap diagnostiek) heeft.

Zwangere betaalt €180,12 (bij eenling zwangerschap). Soms betaalt een aanvullende verzekering de test. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

NIPTniet-invasieve prenatale test (TRIDENT-2)

Alle zwangeren, tenzij u een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek) heeft.

Zwangere betaalt €175.

20 wekenecho

Alle zwangeren, tenzij u een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek) heeft.

Betaald vanuit de basisverzekering. Geen gevolgen voor eigen risico.

Kosten vervolgonderzoek

 

Wie komt in aanmerking?

Wie betaalt?

Gesprek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek

Zwangeren met een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenataletijdens de zwangerschap diagnostiek).

Betaald vanuit de basisverzekering. Geen gevolgen voor eigen risico.

Combinatietest

Zwangeren met een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek).

Betaald vanuit de basisverzekering. Het kan van uw eigen risico af gaan. Dat betekent dat u dan een deel zelf moet betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

NIPTniet-invasieve prenatale test  (TRIDENT-1)

  • Bij een verhoogde kansuitslag op de combinatietest.
  • Zwangeren met een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek).

Betaald vanuit de basisverzekering. Het kan van uw eigen risico af gaan. Dat betekent dat u dan een deel zelf moet betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

Vlokkentest + vruchtwaterpunctie

  • Als uit combinatietest en/of de NIPT een ongunstige uitslag blijkt.
  • Zwangeren met een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek).

Betaald vanuit de basisverzekering. Het kan van uw eigen risico af gaan. Dat betekent dat u dan een deel zelf moet betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

Geavanceerd echoscopisch onderzoek (GUOgeavanceerd echoscopisch onderzoek )
  • Als de 20 wekenecho (SEOstructureel echoscopisch onderzoek ) een afwijkende uitslag geeft.
  • Zwangeren met een medische indicatie voor vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek).

Betaald vanuit de basisverzekering. Geen gevolgen voor eigen risico.