Welke uitslagen kunt u krijgen?

  1. U bent waarschijnlijk niet zwanger van een kind met down-, edwards- of patausyndroom.
    De uitslag is niet-afwijkend. Deze uitslag klopt bijna altijd. De kans is zeer klein dat u toch een kind krijgt met down-, edwards- of patausyndroom. U krijgt geen vervolgonderzoek.
  2. U bent mogelijk zwanger van een kind met down-, edwards- of patausyndroom.
    De uitslag is afwijkend. U kunt kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen.

Hieronder vindt u meer informatie over

Geeft de uitslag van de screeningonderzoek zekerheid?

Nee. De combinatietest en de NIPTniet-invasieve prenatale test geven geen zekerheid. Soms zijn er wel aandoeningen, maar deze worden niet met prenataletijdens de zwangerschap screening opgespoord. Maar als u een gunstige uitslag heeft, hoeft u geen vervolgonderzoek. Als u een ongunstige uitslag heeft, kunt u kiezen voor vervolgonderzoek om meer zekerheid te krijgen.


Combinatietest

Als u een gunstige uitslag heeft, hoeft u geen vervolgonderzoek

Heeft u volgens de combinatietest een kans op een kind met down-, edwards- of patausyndroom die kleiner is dan 1 op 200 (bijvoorbeeld 1 op 1.000)? U heeft geen verhoogde kans. U hoeft geen vervolgonderzoek. De uitslag klopt bijna altijd.

Als u een ongunstige uitslag heeft, kunt u kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen.

Heeft u volgens de combinatietest een kans van 1 op 200 of hoger (bijvoorbeeld 1 op 50)? U heeft een verhoogde kans. U kunt kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen.

U bent misschien zwanger van een kind met down-, edwards-, of patausyndroom. Wat nu?

Uw verloskundige of gynaecoloog legt uit wat de uitslag betekent. Wat kunt u doen? U beslist zelf of u vervolgonderzoek wilt. U mag ook besluiten dat u dat niet wilt. Uw besluit heeft geen invloed op de zorg tijdens de zwangerschap en bevalling.

Denkt u erover om uw zwangerschap af te breken? Dan is het belangrijk om eerst vervolgonderzoek te laten doen om zeker te weten of uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Hier vindt u meer informatie over de vervolgonderzoeken.


NIPT

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

U krijgt de uitslag binnen 10 werkdagen nadat het bloed op het laboratorium is aangekomen.

Van wie en hoe krijg ik de uitslag te horen?

Dit verschilt per verloskundige, gynaecoloog en/of ziekenhuis. U wordt hier vóór het onderzoek over geïnformeerd.
Heeft u ervoor gekozen om bij de NIPTniet-invasieve prenatale test  ook eventuele nevenbevindingen te horen? Als er nevenbevindingen zijn gevonden, krijgt u de uitslag van uw verloskundige of gynaecoloog. U kunt ook worden gebeld door een deskundige van een Centrum voor Prenatale Diagnostiek of een polikliniek klinische genetica van een universitair ziekenhuis.

Wat als de uitslag van de NIPT goed is?

Een goede uitslag ('niet-afwijkend') wil zeggen dat er geen aanwijzingen dat uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. De kans is heel klein dat uw kind toch een van deze aandoeningen heeft. Minder dan 1 van de 1.000 zwangeren met deze uitslag is toch zwanger van een kind met een van de aandoeningen. U hoeft geen vervolgonderzoek.

Bij een ongunstige uitslag kunt u kiezen voor vervolgonderzoek

Heeft u een afwijkende uitslag op de NIPT? Ongeveer 90 van de 100 van de vrouwen met deze uitslag zijn daadwerkelijk zwanger van een kind met downsyndroom. Voor edwards- en patausyndroom geldt dit voor respectievelijk 90 en 50 van de 100 vrouwen met een afwijkende uitslag.