De uitvoering van de neonatale hielprikscreening vergt goede samenwerking in de hele keten. De volledige informatie over taken en verantwoordelijkheden van de diverse ketenpartners staat in het Draaiboek Hielprikscreening. Overige informatie en documenten voor professionals zijn hier te vinden.

Hielprik en het coronavirus

Update 24 maart 2020

In Nederland zijn maatregelen van kracht tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19). Uitvoerenden van de hielprik zijn geïnformeerd over de gevolgen voor de afname van de hielprik in Hielpriknieuws voor Screeners, editie 3, 2020 (13 maart), editie 4, 2020 (17 maart), en editie 5, 2020 (24 maart 2020).

In deze nieuwsbrieven krijgen screeners adviezen en richtlijnen over de uitvoering van de hielprik in de thuissituatie. Dit voorkomt blootstelling aan het nieuwe coronavirus van screeners tijdens hun werk.
Een tijdige hielprikafname blijft belangrijk, omdat de ziekten waarop wordt gescreend al snel na de geboorte ernstige problemen kunnen geven.

Voor zwangeren en ouders van pasgeborenen is een lijst opgesteld met vragen en antwoorden over de hielprik en het coronavirus.

Draaiboek

Meteen door naar het digitale Draaiboek Hielprikscreening, met onder andere de actuele afkapgrenzen, verwijstermijnen en de E-learning.

Nieuwsbrieven

Voor pnspre- en neonatale screeningen -nieuws kunt u zich abonneren op de PNS-nieuwsbrief.

Uitvoerenden van de hielprik kunnen zich abonneren op Hielpriknieuws voor Screeners.

Webshop

Gedrukte folders over de hielprik en andere screeningen bestelt u via de webshop.