De uitvoering van de neonatale hielprikscreening vergt goede samenwerking in de hele keten. De volledige informatie over taken en verantwoordelijkheden van de diverse ketenpartners staat in het Draaiboek Hielprikscreening. Overige informatie en documenten voor professionals zijn hier te vinden.

Draaiboek

Meteen door naar het digitale Draaiboek Hielprikscreening, met onder andere de actuele afkapgrenzen, verwijstermijnen en de E-learning.

Nieuwsbrieven

Voor pnspre- en neonatale screeningen -nieuws kunt u zich abonneren op de PNS-nieuwsbrief.

Uitvoerenden van de hielprik kunnen zich abonneren op Hielpriknieuws voor Screeners.

Webshop

Gedrukte folders over de hielprik en andere screeningen bestelt u via de webshop.