Versie 12.0 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 15 december 2022.

Het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie). 
Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:

  • Per 1 april 2023 stoppen de TRIDENT studies en is de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) onderdeel van het reguliere programma voor prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek )
  • Per 15 september 2022 kunnen zwangeren van 15 jaar en jonger ook deelnemen aan het eerste trimester SEO (IMITAS studie) en de NIPT. Dat is geen exclusiecriterium meer.
  • Per 1 april 2023 is het nodig om expliciet toestemming te vragen aan de zwangere voor het gebruik van haar gegevens (zoals uitslagen) voor eventueel toekomstig wetenschappelijk onderzoek.