Versie 2 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) op 25 juni 2021.

Versie 2.1, actualisatie oktober 2021: In verband met het vervallen van de combinatietest als onderdeel van prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ), is deze test uit dit document verwijderd.

Versie 2.2, actualisatie maart 2022: De tarieven zijn bijgewerkt voor het jaar 2022.

Versie 2.3, actualisatie juni 2022: Betalingstermijn en vervaltermijn declaraties eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) bijgewerkt.

Versie 2.4, actualisatie januari 2023: De tarieven zijn bijgewerkt voor het jaar 2023.

Versie 3, actualisatie februari 2023: Document is bijgewerkt naar aanleiding van de opname van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) als regulier onderdeel van het programma prenatale screening per 1 april 2023. Daarnaast is de titel van dit document bijgewerkt.

Dit document beschrijft het proces van declareren en gaat in op de hoogte van de tarieven in het kader van de NIPT en het SEO binnen het programma van prenatale screening. Verder worden de voorwaarden voor uitbetaling van het eerste trimester SEO en de NIPT benoemd.

Versie 4, actualisatie november 2023: De tarieven zijn bijgewerkt voor het jaar 2024.
Ook is het Document bijgewerkt naar aanleiding van de financiering van het tweede trimester SEO vanuit de Rijksbegroting per 1 januari 2024
.

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO).