Tarieven en declariaties NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) en SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) 2024 per 1 januari 2024

Versie 4, actualisatie november 2023: De tarieven zijn bijgewerkt voor het jaar 2024.
Ook is het Document bijgewerkt naar aanleiding van de financiering van het tweede trimester SEO vanuit de Rijksbegroting per 1 januari 2024

Gerelateerde onderwerpen