De AABR (Automated Auditory Brainstem Response)-methode wordt in de derde screeningsronde gebruikt om gehoorverlies te detecteren. De regiocoördinator voert deze screening onderzoek (onderzoek) uit.

Automated Auditory Brainstem Response (AABR)

AABR staat voor ‘automated auditory brainstem response’. Bij deze methode worden drie plakkertjes aangebracht op de huid van de baby: op het voorhoofd, in de nek en één op de rug, het borstbeen of een wang. Op elk oor wordt een oorkapje aangebracht. Via deze oorkapjes krijgt elk oor zeventig keer per seconde een geluid aangeboden. De plakkertjes zijn verbonden met elektroden, die de elektrische activiteit in reactie op het aangeboden geluid tot op hersenstamniveau kunnen registeren.

Screeningsversie van Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA)

AABR is een screeningsversie van de BERA, ‘brainstem evoked response audiometry'. Deze methode wordt sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw gebruikt voor gehoordiagnostiek. BERA is niet geschikt als screeningsmethode: de afname kost veel tijd, de apparatuur is duur, en specialistische kennis is nodig om de resultaten te interpreteren. Om die reden is de AABR-methode ontwikkeld als screeningsinstrument.
 

‘Pass’ of ‘refer’

De elektroden zijn via een kabeltje verbonden met een meetapparaat. Dit apparaat berekent of al dan niet sprake is van voldoende reactie op het geluid. Die berekening kan tot twee uitslagen leiden: 'pass' (voldoende) of 'refer' (onvoldoende).
 

Video AABR screening

In deze video wordt aan professionals uitgelegd wat de AABR screening is en hoe deze in zijn werk gaat. Als tijdens de eerste twee screeningsrondes met de OAE-methode geen voldoende gehoor aan één of beide oren kan worden aangetoond, voert de regiocoördinator een derde screeningsronde uit. Deze screening wordt uitgevoerd met de AABR-methode.