Kinderen die een Audiologisch Centrum bezoeken voor een diagnostisch onderzoek, zijn meestal maar enkele maanden oud. Op deze leeftijd is objectieve frequentiespecifieke drempelbepaling (nog) niet routinematig mogelijk.
Daarom is het onderzoek beperkt tot andere technieken:

  • Hersenstam-audiometrie met klikstimulatie (BERA). Hierbij kan de drempel voor het frequentiegebied rond 3 kHz worden bepaald.
  • Impedantiemetrie:  
    - Een tympanogram. Hiermee kan de al dan niet normale beweeglijkheid van het middenoor voor geluidstransport worden bepaald.  
    - De drempelbepaling van de stapediusreflex. Hiermee wordt per frequentie de minimumsterkte van de toon bepaald die nog een meetbare reflex veroorzaakt.
  • Herhaalde screening onderzoek (onderzoek) met oto-akoestische emissies, maar nu frequentiespecifiek, bij 1 kHz en hoger.
  • Gedragsobservatie-audiometrie. Hierbij kunnen reactiedrempels bij lage, midden en hoge tonen worden gezocht.