Monitor

De monitor van de neonatalena de geboorte gehoorscreening (NGS) wordt jaarlijks opgesteld in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek . De monitor beschrijft met kerncijfers hoe de NGS op landelijk en organisatieniveau is verlopen. De resultaten van de NGS en de diagnostiek in de Audiologische Centra worden getoetst aan de indicatoren van de NGS. Bijvoorbeeld de deelname aan en de tijdigheid van de gehoorscreening, en het aantal verwezen kinderen en hun diagnose. Zo is te zien of de NGS-programmaonderdelen goed functioneren en of misschien maatregelen nodig zijn om het programma te verbeteren. De meest recente monitor gaat over kinderen die geboren zijn in 2019.   

Onder Download staan de rapporten per screeningsjaar vanaf 2008.