Monitor en evaluatie

De monitor van de neonatale na de geboorte (na de geboorte) (na de geboorte )gehoorscreening (NGS) wordt jaarlijks opgesteld in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek). De monitor beschrijft met kerncijfers hoe de NGS op landelijk en organisatieniveau is verlopen. De resultaten van de NGS en de diagnostiek in de Audiologische Centra worden getoetst aan de indicatoren van de NGS. Bijvoorbeeld de deelname aan en de tijdigheid van de gehoorscreening, en het aantal verwezen kinderen en hun diagnose. Zo is te zien of de NGS-programmaonderdelen goed functioneren en of misschien maatregelen nodig zijn om het programma te verbeteren. De meest recente monitor gaat over kinderen die geboren zijn in 2022. 

Evaluatie van de NGS vindt niet structureel plaats, maar op basis van gerichte onderzoeksvragen met betrekking tot delen van het programma. In 2022 is de Positief Voorspellende Waarde (PVW) voor de verschillende screeningsprotocollen onderzocht en vergeleken met de PVW van de standaardscreening. De aanleiding voor dit extra onderzoek en de resultaten staan in een apart rapport. 

Onder Download staan de rapporten per screeningsjaar vanaf 2008.