Dit draaiboek beschrijft wat nodig is om de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening (NGS) effectief en binnen kwalitatieve kaders te laten verlopen.

Het draaiboek is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering en overige geïnteresseerden. De uitvoering van de neonatale gehoorscreening vindt plaats in een zorgketen, met veel verschillende actoren en betrokkenen, waarbij vooral de Jeugdgezondheidszorg (screeners en regiocoördinatoren) een belangrijke rol heeft. Bij de uitslag ‘onvoldoende gehoor aan een of beide oren’ wordt het kind verwezen naar een Audiologisch Centrum.  

Voor een uniforme uitvoering is het draaiboek als landelijke standaard van groot belang. Het draaiboek is tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokken partijen.

Revisiehistorie

Versie Datum Samenvatting wijzigingen
n.v.t. mei 2024 Gereviseerd: Ketenpartners - JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg), Gemeenten, Huisarts en jeugdarts; Uitvoering - Geïnformeerde keuze,  Screeningsprotocollen in bijzondere situaties.
n.v.t. april 2022 Vanaf nu is het draaiboek Neonatale Gehoorscreening Jeugdgezondheidszorg beschikbaar als webversie. 
9.0 jan 2021 Actualisatie draaiboek en aanpassingen in § 5.2 (eisen t.a.v. de vooropleiding AABR-screener).Nieuw: bijlage D: Screeningsprotocol bij kinderen met een atresie en bijlage E: Screeningsprotocol bij kinderen met Down syndroom, andere syndromen, ernstige aangeboren aandoeningen, schisis of aangeboren gehoorverlies in de familie. Gereviseerd: bijlage A: Samenstelling programmacommissie neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening en bijlage G: Kwaliteitseisen en -wensen voor OAE- en AABR-screeningsapparatuur.
8.0

nov 2018

Nieuw: hoofdstuk 4: Neonatale gehoorscreeningsapparatuur en hoofdstuk 6: Geinformeerde keuze en voorlichting. Aanvulling hoofdstuk 10 m.b.t. de kwaliteitsborging.Nieuw: bijlage E: Kwaliteitseisen voor OAE-screeningsapparatuur. Gereviseerd: bijlage H: Opleidingseisen OAE- en AABR-screeners en kwaliteitseisen voor de opleiders/opleidingsorganisatie. Het Basisdocument Informatiehuishouding neonatale gehoorscree-ning is als bijlage G toegevoegd aan dit Draaiboek, weliswaar als losstaand document vanwege de grootte (zelfde webpagina als het Draaiboek).
7.0 feb 2017 Aanpassing van de kwaliteitseisen voor de OAE-screener in paragraaf 4.1
6.0 nov 2016 Aanpassingen in § 2.3 (overlap met Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen verwijderd), § 3.7 (invoering bij uitzondering screenen tot 3 maanden), § 8.1 (bewaartermijn gegevens vermeld) en bijlage C (ziekenhuizen aangepast)
5.0 nov 2015 Actualisatie en aanpassingen in § 3.7 (afwijkingen aan het oor), bijlage D (vervangen), F (vooropleidingseisen), G (indicatoren), bijlage H (minimale gegevensset: wordt als apart document op de website gezet) en K (vervalt)
4.0 jan 2015 Aanpassing ziekenhuisprotocol bijlage C (aanpassing m.b.t. meningitis)
3.0 mei 2013 Aanpassing ziekenhuisprotocol bijlage C (aanpassing vragen)
2.0 nov 2011 Actualisatie Draaiboek en aanpassing Informed Consent procedure
1.0 dec 2009 Vastgestelde versie