Informatie over de rollen van actoren in de keten, met opleidings- en kwaliteitseisen.

Hier vindt u informatie over de uitvoering van de gehoorscreening. Bij een uitslag onvoldoende aan één of beide oren volgen verschillende screeningsrondes voor het kind wordt verwezen naar het Audiologisch Centrum.

Geïnformeerde keuze

Planning

Eerste screeningsronde: OAE

Tweede screeningsronde: OAE

Derde screeningsronde: AABR

Screeningsprotocollen in bijzondere situaties