Een gezinsbegeleidingsdienst biedt in nauwe samenwerking met het Audiologisch Centrum zorg aan gezinnen met matig-ernstig slechthorende en dove kinderen, kinderen met een cochleair implantaat en slechthorende kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Dit geldt ook voor kinderen met meervoudige beperkingen. Centraal staan de begeleiding van de ouders, en de stimulering van de taal- en spraakontwikkeling bij het kind. Voor dit laatste kan ondersteuning met gebaren of Nederlandse Gebarentaal nodig zijn.