Een overzicht van de literatuur waarnaar in dit draaiboek is gerefereerd.

Literatuur

Elliot LL, Armbruster VB. Some possible efects of the delay of early treatment of deafness. J Speech Hear Res 1967; 10:209-224.

Gezondheidsraad: Screening tussen hoop en hype. Den Haag: Gezondheidsraad; 2008; publicatienummer: 2008/05.

Greenberg MT, Calderon R, Kusche C. Early intervention using simultaneous communication with deaf infants: the efect on communication development. Child Dev 1984; 55: 607-616.

Kaufman-de Boer M, de Ridder-Sluiter H, Schuitema T, Uilenburg N, Vinks E, van der Ploeg K, Lanting C, Oudshoorn K, Verkerk P. Implementatiestudie Neonatale Gehoorscreening. Amsterdam: 2001.

Kaufman-de Boer M, Uilenburg N, Schuitema T, Vinks E, van den Brink G, van der Ploeg K, Hille E, Verkerk P. Landelijke Implementatie Neonatale Gehoorscreening. Amsterdam: 2006.

Korver AM, Admiraal RJ, Kant SG, Dekker FW, Wever CC, Kunst HP, Frijns JH,Oudesluys-Murphy AM; DECIBEL collaborative study group. Causes of permanent childhood hearing impairment. Laryngoscope. 2011;121(2):409-16.

LVT. Protocol neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening. Bunnik: 2002.

Mackenbach J.P., van der Maas P.J. Volksgezondheid en gezondheidszorg, 3e druk. Elsevier Gezondheidszorg Maarssen: 2004.

McConnell F, Lif S. The rationale for early identifcation and intervention. Otolaryngol Clin North Am 1975;8:77-87.

Monitoring en evaluatierapporten neonatale gehoorscreening. TNO, Leiden, in opdracht van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek), Bilthoven.

Multidisciplinaire richtlijn: ‘Slechthorendheid op de kinderleefijd’, 2012.Rafe A.E., Muir Gray J.A. Screening: evidence and Practice. Oxford University Press: 2007.

Multidisciplinaire richtlijn Neonatale gehoorzorg 0-4 jarigen, 2015.

Rovers MM, Straatman H, Ingels K, van der Wilt GJ, van den Broek P, Zielhuis GA. The efect of ventilation tubes on language development in infants with otitis media with efusion: a randomized trial. Pediatrics 2000;106: E42.

Wilson JMG, Jungner G. (1968) The principles and practice of screening onderzoek (onderzoek) for disease. Public Health Papers no 34. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. Report on the first informal consultation on future programme developments for the prevention of deafness and hearing impairment. WHO/PDH/97.3 Geneva WHO: 1997.

Yoshinaga-Itano C, Sedey AL, Coulter DK, Mehl AL. Language of early- and later identified children with hearing loss. Pediatrics 1998; 102:1161-1171.

van Zanten GA, van Hufelen WM, van Vliet-Voordouw SA. Redactie: Meuwese-Jongejeugd J en van Straaten HLM . Werkboek neonatale gehoorscreening. Amsterdam VU Vrije Universiteit Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam) University Press: 2008.