Medisch specialisten dragen zorg voor de etiologische diagnostiek van de slechthorendheid. Hiervoor bestaat sinds 2012 de richtlijn ‘Etiologisch onderzoek naar slechthorendheid op de kinderleeftijd’.