De JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening.

Verantwoordelijkheid JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisatie

De neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening maakt deel uit van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg dat door JGZ-organisaties wordt uitgevoerd met middelen uit het Gemeentefonds. JGZ-organisaties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de neonatale gehoorscreening, waaronder de inkoop van screeningsapparatuur om de screening onderzoek (onderzoek) betrouwbaar uit te kunnen voeren. De JGZ kan de uitvoering van de gehoorscreening uitbesteden aan een andere partij. Van belang daarbij is dat er duidelijke afspraken over de uit te besteden zorg worden gemaakt. Er moet dus een overeenkomst zijn waarin de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De andere partij (bijvoorbeeld een kraamzorgorganisatie) zal voldoende gekwalificeerd personeel in dienst moeten hebben om de gehoorscreening uit te voeren en is civielrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk als er iets mis gaat.

Kwaliteitseisen

De JGZ-organisatie of organisatie waaraan de neonatale gehoorscreening is uitbesteed, registreert de benodigde gegevens voor de uitvoering van de neonatale gehoorscreening, en de landelijke monitoring en evaluatie. De indicatorenset (minimale gegevensset) is hierbij leidend. De JGZ-organisatie conformeert zich aan de landelijke kwaliteitseisen zoals weergegeven in het Draaiboek Neonatale Gehoorscreening. De JGZ-organisatie of organisatie die de neonatale gehoorscreening uitvoert moet voldoen aan de kwaliteitskeurmerken die gelden binnen de branche.