Het Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem (NIS Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem (Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem)) wordt gebruikt voor de proces- en kwaliteitsbewaking van de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening. Het ‘Basisdocument informatiehuishouding neonatale gehoorscreening’ beschrijft de infrastructuur van de digitale informatiehuishouding.

Basisdocument informatiehuishouding neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)) voert de neonatale gehoorscreening uit als onderdeel van het ‘Basistakenpakket JGZ 0-19 jaar’. Voor het monitoren van de kwaliteit van de uitvoering van de neonatale gehoorscreening en het doen van evaluatieonderzoek zijn betrouwbare en uniform aangeleverde screeningsgegevens nodig van de JGZ-organisaties en diagnostische gegevens van de Audiologische Centra. 

De screenings- en diagnostische gegevens zijn ook nodig voor het kinddossier. Om de ontwikkeling van een kind goed te kunnen monitoren dient de jeugdarts te weten of en wanneer het kind gescreend is, wat de uitslag was en welke interventie eventueel gestart is. Zowel de screeningsgegevens van de JGZ als de diagnostische resultaten uit de Audiologische Centra van de verwezen kinderen dienen daarom in het DD JGZ (digitaal dossier JGZ) opgenomen te worden. Voor dit doel is in 2009 is het Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem (NIS Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem (Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem)) in gebruik genomen. Screenings- en diagnostische gegevens worden door actoren digitaal aangeleverd. Het ‘Basisdocument informatiehuishouding neonatale gehoorscreening’ beschrijft de infrastructuur van de digitale informatiehuishouding.

Aan de orde komen: 

  • Primaire proces met betrekking tot de gegevensstromen (hoofdstuk 2); 
  • Procesbewaking, monitoring, evaluatie en minimale gegevensset (hoofdstuk 3); 
  • Informatiesystemen en verantwoordelijkheid voor gegevens (hoofdstuk 4); 
  • Rol van de betrokken partijen met betrekking tot de gegevensverwerking (hoofdstuk 5); 
  • De nieuwe ICT infrastructuur, beschrijving en verantwoording (hoofdstuk 6); 
  • Functionaliteiten van de gegevensstromen (hoofdstuk 7); 
  • Inhoud berichten en triggers voor gegevensuitwisseling (hoofdstuk 8); 
  • Juridische slotopmerkingen (hoofdstuk 9). 

De gehoorscreening bij de kinderen die zijn opgenomen op de Neonatale Intensive Care Units (NICU neonatale intensive care unit (neonatale intensive care unit)) wordt uitgevoerd door medewerkers van de NICU. Deze gegevens komen niet in het NIS. 

U kunt het 'Basisdocument Informatiehuishouding Neonatale Gehoorscreening JGZ'  (versie 2.0, 2015) hier als pdf downloaden. De informatie uit dit document is verouderd en wordt op dit moment gereviseerd.