De NSDSK is een kennisorganisatie op het gebied van slechthorendheid en taal- en spraakstoornissen bij het jonge kind. Zij heeft de implementatie van de neonatale na de geboorte (na de geboorte ) gehoorscreening binnen de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) aangestuurd. Deze organisatie beheert en onderhoudt het CANG, het neonatale gehoorscreeningsinformatiesysteem ( NIS Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem (Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem )) dat gehanteerd wordt binnen de JGZ. De NSDSK biedt de JGZ-organisaties diensten aan ter ondersteuning van de uitvoering van de neonatale gehoorscreening.