De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) is een kennisorganisatie op het gebied van slechthorendheid en taal- en spraakstoornissen bij het jonge kind. Zij heeft de implementatie van de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening binnen de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) aangestuurd. Deze organisatie beheert en onderhoudt het Centraal Administratiesysteem Neonatale Gehoorscreening (CANG), het neonatale gehoorscreeningsinformatiesysteem (NIS Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem (Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem)) dat gehanteerd wordt binnen de JGZ. De NSDSK biedt de JGZ-organisaties diensten aan ter ondersteuning van de uitvoering van de neonatale gehoorscreening.