Inspectie voor de Gezondheidszorg

De rol van de Inspectie omvat het toezien op de kwaliteit en de handhaving van de geboden zorg.

Medisch specialisten verantwoordelijk voor etiologische diagnostiek

Medisch specialisten dragen zorg voor de etiologische diagnostiek van de slechthorendheid. Hiervoor bestaat sinds 2012 de richtlijn ‘Etiologisch onderzoek naar slechthorendheid op de kinderleeftijd’.

Neonatale Intensive Care Units

De neonatologen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de neonatale na de geboorte (na de geboorte )na de geboorte gehoorscreening binnen de Neonatale Intensive Care Units (NICU neonatale intensive care unit (neonatale intensive care unit ))

Zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars vergoeden de audiologische en etiologische diagnostiek van de slechthorendheid, evenals de behandeling ervan.