Als de screening onderzoek (onderzoek) geen voldoende gehoor (> 40 dB) aantoont, krijg het kind een verwijzing naar een Audiologisch Centrum. U leest hier om hoeveel kinderen het gaat.

Verwezen naar Audiologisch Centrum

In 2020 zijn 620 kinderen verwezen naar een Audiologisch Centrum omdat bij de screening onderzoek (onderzoek) geen voldoende gehoor kon worden aangetoond aan één of beide oren. Hiervan hadden 422 kinderen bij de screening onvoldoende gehoor aan één oor en 178 aan beide oren.

Diagnoses

Sinds 2013 diagnosticeert het Audiologisch Centrum jaarlijks, na screening door de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg), bij gemiddeld 200 kinderen dubbelzijdig of enkelzijdig permanent gehoorverlies. Dat betekent 1,23 kinderen per 1000 door de JGZ gescreende kinderen. Per 1000 gescreende kinderen hebben er 0,48 een enkelzijdig gehoorverlies en 0,75 een dubbelzijdig permanent gehoorverlies.

Van alle naar het Audiologisch Centrum verwezen kinderen, had in 2020 35% een permanent gehoorverlies aan één of beide oren van minimaal 40 dB. Dit is de positief voorspellende waarde. In 2020 ging het om 206 kinderen.

Is bij de screening het gehoor onvoldoende aan beide oren? De positief voorspellende waarde is dan hoger. Bij 60% van deze kinderen stelde het Audiologisch Centrum in 2020 een dubbelzijdig gehoorverlies vast. Het ging in dat jaar om 96 kinderen.

Meer informatie is te vinden in de 'Monitor neonatale gehoorscreening'.