Overzicht van voor de neonatale na de geboorte (na de geboorte ) gehoorscreening relevante adressen.

Direct naar:

Adressenlijst betrokken organisaties

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Centrum voor Bevolkingsonderzoek (G22, begane grond)
A. van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Tel.: 030 274 2775 (programmacoördinator)

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Churchilllaan 11, 7e etage
3527 GV Utrecht
Tel.: 030 760 0405

Isalaklinieken
Locatie Sophia
Dokter van Heesweg 2 (8025 AB Zwolle)
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
Tel.: 038 424 5055 (secretariaat neonatologie)

FENAC (Federatie van Nederlandse Audiologische Centra)
p/a Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10 (3571 AX Utrecht)
Postbus 222
3500 AE Utrecht
Tel.: 030 276 9902

ActiZ
Oudlaan 4 (3515 GA)
Postbus 8258
3503 RG Utrecht
Tel.: 030 273 9393

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst ) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
Tel.: 030 252 3004

FODOK (Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen)
Postbus 354
3990 GD Houten
Tel.: 030 290 0360

NSDSK
Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam
Tel.: 020 574 5945

TNO
Schipholweg 77-89
Postbus 3005
2301 DA Leiden
Tel.: 088.866.6180

 

Samenstelling programmacommissie neonatale gehoorscreening

HIER BIJLAGE A INVOEGEN

 

Contactadres Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek )) van het RIVM 

Voor vragen over procedures van de neonatale na de geboorte (na de geboorte ) gehoorscreening, opmerkingen over het draaiboek, en dergelijke kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM: secretariaat.cvb@rivm.nl