Overzicht van voor de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening relevante adressen.

Direct naar:

Adressenlijst betrokken organisaties

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Centrum voor Bevolkingsonderzoek (G22, begane grond)
A. van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Tel.: 030 274 2775 (programmacoördinator)

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Churchilllaan 11, 7e etage
3527 GV Utrecht
Tel.: 030 760 0405

Isalaklinieken
Locatie Sophia
Dokter van Heesweg 2 (8025 AB Zwolle)
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
Tel.: 038 424 5055 (secretariaat neonatologie)

FENAC (Federatie van Nederlandse Audiologische Centra)
p/a Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10 (3571 AX Utrecht)
Postbus 222
3500 AE Utrecht
Tel.: 030 276 9902

ActiZ
Oudlaan 4 (3515 GA)
Postbus 8258
3503 RG Utrecht
Tel.: 030 273 9393

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
Tel.: 030 252 3004

FODOK (Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen)
Postbus 354
3990 GD Houten
Tel.: 030 290 0360

NSDSK
Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam
Tel.: 020 574 5945

TNO
Schipholweg 77-89
Postbus 3005
2301 DA Leiden
Tel.: 088.866.6180

 

Samenstelling programmacommissie neonatale gehoorscreening

HIER BIJLAGE A INVOEGEN

 

Contactadres Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)) van het RIVM 

Voor vragen over procedures van de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening, opmerkingen over het draaiboek, en dergelijke kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM: secretariaat.cvb@rivm.nl