Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening (NGS). De NGS is onderdeel van het basispakket jeugdgezondheidszorg. Gemeentes geven opdracht aan JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisaties voor de uitvoering van de NGS. Hiervoor ontvangen zij middelen via het Gemeentefonds.

De gemeentes hebben ook een rol in de uitgifte van de folder met algemene informatie over de gehoor- en hielprikscreening aan de ouders bij de aangifte van de geboorte. In geval van een digitale geboorteaangifte stuurt de gemeente aan de ouders een link naar de digitale versie van de folder met een aantal vertalingen: www.pns.nl/geboorte.