Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de neonatale na de geboorte gehoorscreening. De gemeentes hebben een rol in de uitgifte van de folder met algemene informatie over de gehoor- en hielprikscreening aan de ouders bij de aangifte van de geboorte. In geval van een digitale geboorte-aangifte stuurt de gemeente aan de ouders een link naar de digitale versie van de folder met een aantal vertalingen: www.pns.nl/geboorte.