Hier leest u meer over  de kwaliteitseisen aan de ketenpartners bij de uitvoering van de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening.

Kwaliteitseisen ketenpartners

Het  succes van het neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreeningsprogramma is afhankelijk van een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. Voor elke ketenpartner is de rol beschreven, en waar van toepassing, welke eisen en/of kwaliteitseisen gestelden worden aan de betreffende functie. Kwaliteitseisen in het kader van de neonatale gehoorscreening zijn vastgesteld voor: