Hier leest u meer over  de kwaliteitseisen aan de ketenpartners bij de uitvoering van de neonatale na de geboorte (na de geboorte ) gehoorscreening.

Kwaliteitseisen ketenpartners

Het  succes van het neonatale na de geboorte (na de geboorte ) gehoorscreeningsprogramma is afhankelijk van een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. Voor elke ketenpartner is de rol beschreven, en waar van toepassing, welke eisen en/of kwaliteitseisen gestelden worden aan de betreffende functie. Kwaliteitseisen in het kader van de neonatale gehoorscreening zijn vastgesteld voor: