Het is belangrijk om gehoorverlies tijdig te signaleren. 

Taal- en spraakontwikkeling

Na de geboorte rijpt het auditieve systeem verder uit onder invloed van geluidsprikkels. Deze uitrijping is nodig voor een normale taal- en spraakontwikkeling. Wanneer de cochlea de prikkels niet door kan sturen waardoor de geluidsprikkels onvoldoende door kunnen dringen in het neuraal auditieve systeem, kan zich een permanente rijpingsstoornis voordoen met verstrekkende gevolgen voor de taal- en spraakontwikkeling.

Gehoorverlies aan één oor

Als een kind een permanent gehoorverlies heeft aan één oor, loopt de taal- en spraakontwikkeling geen gevaar. Ouders moeten daar in de begeleiding rekening mee houden. In een rumoerige omgeving zal een kind bijvoorbeeld moeite hebben om anderen te verstaan. Het Audiologisch Centrum zal ouders adviseren over de begeleiding van deze kinderen.