U leest hier meer informatie over het aanvragen van data voor wetenschappelijk onderzoek.

Aanvragen data voor wetenschappelijk onderzoek

Onder voorwaarden is het mogelijk om wetenschappelijk onderzoek te verrichten met de data zoals geregistreerd in het NIS Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem . De data worden alleen beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek, niet voor andere doeleinden.

Een wetenschapscommissie (ook datacommissie genoemd) beoordeelt de aanvragen. De datacommissie bestaat uit vertegenwoordigers van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, ActiZ, FENAC en FODOK/FOSS. Als adviseurs zijn aan de commissie toegevoegd de NSDSK (bewerker van de data) en de programmacoördinator neonatale na de geboorte gehoorscreening (tevens in de rol van secretaris).

Het huishoudelijk reglement van de wetenschaps/datacommisie bevat de  procedure en de beoordelingscriteria voor de data-aanvragen.  Data kunnen worden aangevraagd met het 'Aanvraagformulier data neonatale gehoorscreening'.