Het succes van het neonatale na de geboorte gehoorscreeningsprogramma is afhankelijk van een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. U vindt hier de beschrijving van de rollen van de actoren en, waar van toepassing, de eisen  die gesteld worden aan de betreffende functie.

OAE screener

Regiocoördinator

Huisarts en jeugdarts

Audiologisch Centrum

Gezinsbegeleidingsdienst

Neonatale Intensive Care Units

Medisch specialisten verantwoordelijk voor etiologische diagnostiek

Programmacommissie

Gemeentes

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Verloskundig zorgverleners

NSDSK

Isala klinieken

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Zorgverzekeraars

Verantwoordelijkheden tav andere ketenpartners