Het succes van het neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreeningsprogramma is afhankelijk van een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. U vindt hier de beschrijving van de rollen van de actoren en, waar van toepassing, de eisen  die gesteld worden aan de betreffende functie.